Torpe Gränd

Torpe Gränd stängs av från och med 15 juni med anledning av ett anläggningsarbete.

En del av Torpe Gränd är avstängd för fordonstrafik från och med den 15 juni. Arbetet planeras vara klart den 25 september 2020. Avstängningen beror på ett anläggningsarbete av torgytan mellan Älvebacken och Vendergatan. Under arbetets gång är det framkomligt för gångtrafik.

2020-06-26
Korsningen mellan Vendergatan och Torpe Gränd kommer vara avstängd på grund av ett stenläggningsarbete. Arbetet pågår från den 6 juli till den 17 juli. Det är fortfarande framkomligt för gångtrafik under arbetets gång. 

  Sidan uppdaterades: