Torsbyvägen

Kommer ge begränsad framkomlighet, men två körfält är öppna.

Kontakt: Mikael Fisher, Kungälvs kommun

Mellan den 25 oktober — 31 december kommer ett VA-arbete att utföras på Torsbyvägen i höjd med Kastellegårdsskolan. Arbetet pågår dagtid mellan kl 06:30-17:00.

De kommer att schaktas över Torsbyvägen för ny VA-ledning.

 

 

  Sidan uppdaterades: