Trädgårdsgatan, Liljedal

Etappvis kommer gatorna att vara avstängda för fordonstrafik vilket ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Zirian Khwaja, Kungälvs Kommun

Torsdagen den 1 september kommer ett VA-arbete att starta på Trädgårdsgatan, Liljedal.

Arbetet kommer att ske i olika etapper vilket innebär att gator kommer att vara avstängda för biltrafik etappvis. Denna första etapp kommer att pågå i ca 6 veckor.

Information om resterande etapper kommer löpande efter hur arbetet fortskrider.

Hela projektet förväntas vara klart 31 januari 2023.

 

  Sidan uppdaterades: