Trädgårdsgatan

Ett vägarbete ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Anders Carlsson, Kungälvs Kommun

Den 16 november startar det ett fräsnings- och beläggningsarbete vid gång- och cykelbanan längs Trädgårdsgatan. Arbetet beräknas vara klart den 4 december.

 

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: