Bohusbron - vägarbete

Trafikverket kommer att utföra reparation på Bohusbron vilket kommer att innebära avstängt körfält eller total avstängning av bron under vissa tider. Bron kommer dock hållas öppen för gående. Cyklister ombeds leda cykeln förbi arbetsområdet.

Arbete som innebär att ett körfält stängs av

Tisdag kväll 26 februari till onsdag morgon 27 februari mellan kl. 21:00-04:00
Trafiken regleras med trafiksignaler.

Arbete som innebär att bron är helt avstängd

Torsdag kväll 7 mars till måndag morgon 11 mars kl. 21:00-04:00
Torsdag kväll 14mars till måndag morgon 18 mars kl. 21:00-04:00

  Sidan uppdaterades: