Gång- och cykeltunnel under Marstrandsvägen - avstängd

Gång- och cykeltunneln under Marstrandsvägen stängs av tillfälligt. Anledningen är att Marstrandsvägen ska breddas.

2018-09-24

Avstängningen förlängs

Avstängningen av gång-och cykeltunneln är förlängd till december 2018

 

2018-07-06

Avstängning förlängs

Avstängningen av gång-och cykeltunneln är förlängd till 30 september

 

 

2018-04-25

Avstängning förlängs

Avstängningen av gång-och cykeltunneln är förlängd till 1 juli. 

 

Avstängningen gäller från och med den 16 april till och med den 1 juli. Anledningen till avstäningen är arbetet med att bygga om korsningen Uddevallavägen, Romelandavägen, Marstrandsvägen och Karebyvägen för att öka trafikflödet genom korsningen. I samband med det kommer Marstrandsvägen att breddas och tunneln förlängs och rustas upp. 

Gång och cykeltrafik hänvisas via temporär skyltning till ett övergångsställe över Marstrandsvägen enligt illustrationen nedan. Övergångsstället har automatiska varningslampor som varnar trafiken på Marstrandsvägen när någon vill ta sig över. Det går också att ta sig över Romelandavägen öster om korsningen. även det övergångstället har automatiska varningslampor som blinkar när en gående eller cyklist närmar sig. 

Följ orange vägskyltning för alternativa gång- och cykelvägar förbi arbetsområdet.

 

  Sidan uppdaterades: