Häljerödsvägen

Anläggningsarbetet på Häljerödsvägen börjar närma sig sitt slut. Vägen är dock fortfarande ett arbetsområde och såväl maskiner som människor arbetar längs hela sträckan. Vi uppmanar bilister att anpassa hastigheten till rådande förhållanden.

Vägen är nu asfalterad förutom vid en grop vid en pumpstation. 

  Sidan uppdaterades: