Strandgatan i höjd med Klocktornet

Kan ge begränsad framkomlighet. Trafiksignaler reglerar trafiken.

Kontakt: Zirian Khwaja, Kungälvs Kommun

Mellan 25 januari — 27 februari kommer ett ledningsarbete att utföras på Strandgatan i höjd med  nybygget vid Klocktornet.

Det kommer att schaktas över vägen och en fil kommer att vara öppen.

Busshållplatsen södergående flyttas tillfälligt 25 m norrut.

Trafiksignaler reglerar trafiken.

 

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: