Parkeringsplatser på Triogatan tas bort

Måndagen den 15/5 kommer det att startas ett schaktarbete på Triogatan,Kungälvs Kommun.

Det är en ny gång o cykelbana som skall byggas längs Uddevallavägen, mellan Trollhättevägen och Romelandavägen, förbi Mimers Hus.

Detta innebär att ett antal P-platser längs Triogatan kommer att försvinna. In och utfart till Triogatan påverkas inte.

Arbetet kommer att pågå i ca 4 veckor

Kontaktperson: Mikael Nilsson, Kungälvs Kommun

 

  Sidan uppdaterades: