Tungevägen Ytterby gång- och cykelbana

Kontakt: Mikael Fischer

På grund av VA – arbete kommer gång- och cykelbanan stängas av i olika skeden i området vid Tungevägen i Ytterby.

Följ orange vägvisning runt avstängningen.

 

  Sidan uppdaterades: