Uddevallavägen

Ett ledningsarbete ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Kungälvs kommun, David Zander

Den 13 september startar ett vägarbete på Uddevallavägen. En del av vägen i södergående riktning smalnas av på grund av ett ledningsarbete i korsningen Uddevallavägen/Kongahällagatan. Arbetet planeras vara klart den 1 oktober. 

Ett körfält kommer vara öppet i södergående riktning. 

  Sidan uppdaterades: