Korsningen Uddevallavägen, Romelandavägen, Marstrandsvägen, Karebyvägen

Korsningen där Uddevallavägen, Romelandavägen, Marstrandsvägen och Karebyvägen möts byggs om. Det gör vi för att på sikt öka trafikflödet och minska köerna i Kungälv, speciellt vid rusningstrafik.

2018-06-15


Avstängning på Marstrandsvägen

Från fredag 29 juni kl 17:00 till 2 juli kl. 04:00 är Marstrandsvägen mellan Gymnasiegatan och Uddevallavägen avstängd. Rondellen blir under denna tiden en T-korsning reglerad med trafikljus. Gymnasiegatan är fortsatt öppen för trafik. Följ orange vägvisning. 

2018-04-10

Cirkulationsplats byggs

Under onsdag-lördag nattetid (19.00-06.00), river vi korsningen och bygger en tillfällig cirkulationsplats. Det blir ett körfält in i rondellen från samtliga håll. Räkna med längre resetid vid rusningstrafik. Gång- och cykeltunneln stängs under vissa perioder av arbetet. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas då till ett övergångstället med varningsljus väster om tunneln. Följ arbetet med gång- och cykeltunneln här.
Vägarbetet kommer att ske i etapper vilket kommer att påverka trafiken i området i olika omfattning. Arbetet beräknas pågå till våren 2019. 


Välj om möjligt andra vägar

Framkomligheten kommer att försämras under arbetet med korsningen. Vi rekommenderar att ta alternativa resvägar när det är möjligt. Du som bor norr om den aktuella korsningen, välj Rollsbomotet för att komma till och från motorvägen. Du som kör norrut genom samhället kan välja Ytterbyvägen och sen in på Bäckgatan som nu är öppen igen.
Välj gärna att åka kollektivt, gå eller cykla i centrum. 


Så här ska korsningen se ut när den är klar

Alla gator in i korsningen breddas med ytterligare en fil för att öka trafiken genom korsningen.

  • Karebyvägen norr om korsningen får ytterligare en svängfil mot E6.
  • Romelandavägen öster om korsningen får ytterligare en fil rakt igenom korsningen.
  • Uddevallavägen söder om korsningen får ytterligare en svängfil mot E6.
  • Marstrandsvägen väster om korsningen får ytterligare en fil rakt igenom korsningen.
  Sidan uppdaterades: