Bohusbron - tidvis begränsad framkomlighet

Arbetet på Bohusbron pågår från måndag 22 oktober till fredag 26 oktober. Mellan klockan 19:00 och 06:00 är ett körfält avstängt och trafiken regleras med trafiksignaler. Övrig tid är bägge körfälten öppna. 

Den ena gång och cykelvägen kommer att vara öppen som vanligt. 

  Sidan uppdaterades: