Häljerödsvägen VA-arbete

Nya VA-ledningar läggs ner utmed sträckan från Kungälvs nya vattenverk till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Etappen ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och vidare ut mot kustområdet. I projektet ingår också byggnation av en ny avloppspumpstation.

Återfyllning av ledningsschaktet i kurvan påbörjas den 30 maj och beräknas vara klar i slutet av juni.

Schakt för ledningar vid Häljerödsvägen har påbörjats från infarten till vattenverket i riktning norrut till byggbodarna. En arbetsväg anläggs längs med älven och en tillfartsväg längs med fastigheterna. Den sträckan förväntas vara klar i mitten av juli. 

Genomfartsvägen utanför vattenverket beräknas öppna under hösten 2018

 

Mer information om VA-utbyggnaden Dösebacka – Diseröd

  Sidan uppdaterades: