Mariebergsvägen begränsad framkomlighet vid Dösebacka

Mariebergsvägen förbi det nya vattenverket är öppen för trafik men det pågår fortfarande vägarbete.

Vägen förbi vattenverket har varit helt avstängd men är nu öppen för trafik. Dock så är framkomligheten begränsad då vägarbeten fortfarande pågår. Vägen ska hyvlas och få ny beläggning och den beräknas vara helt färdig i slutet av maj 2019.

Entreprenör: Agnesbergs grävtjänst

  Sidan uppdaterades: