Mariebergsvägen avstängd för genomfartstrafik vid Dösebacka

Entreprenör: Agnesbergs grävtjänst

Projektledare Kungälvs kommun: Andrea Michella (epost)

På grund av byggnationen av ledningarna till det nya vattenverket är Mariebergsvägen avstängd i höjd med arbetsplatsen som ligger mellan Häljeröd och Dösebacka. Sträckan är avstängd för all genomfartstrafik (gäller även cyklister och gående). Vägen beräknas öppna under våren 2019

  Sidan uppdaterades: