Västra gatan - Klocktornet

Rivningsarbetet av Klocktornet ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Kungälvs kommun, Rickard Holmgren 

Den 15 februari 2021 påbörjas rivningsarbetet av Klocktornet 36. Det kommer ske både rivning och ledningsdragning i vägbanan vilket innebär begränsad framkomlighet för både fordonstrafik, samt gång-och cykeltrafikanter. I samband med arbetet kommer en parkeringsyta vid Liljedalsparkeringen upptas som etableringsyta. Detta gäller tretimmarsparkeringen som även kallas "Parkering Syd". 

När rivnings- och ledningsarbetet är klart påbörjas arbetet med att bygga lägenheter som beräknas vara klart 2023.

Här kan du läsa mer om planarbetet för Klocktornet 36

  Sidan uppdaterades: