Strandgatan och Västra gatan - Klocktornet

Rivningsarbetet av Klocktornet ger begränsad framkomlighet och avstängningar i perioder fram till 2023.

Kontakt: Kungälvs kommun, Rickard Holmgren 

2021-05-07

Uppdatering avstängningar på Strandgatan

Gångbana och parkeringsplatser stängs av längs Strandgatan från den 17 maj fram till den 31 december 2022. Följ orange vägvisning. 

Rivning av Klocktornet

Den 15 februari 2021 startar rivningsarbetet av Klocktornet 36. Det kommer ske både rivning och ledningsdragning i vägbanan vilket innebär begränsad framkomlighet för både fordonstrafik, samt gång-och cykeltrafikanter. I samband med arbetet kommer en parkeringsyta vid Liljedalsparkeringen upptas som etableringsyta. Detta gäller tretimmarsparkeringen som även kallas "Parkering Syd". 

När rivnings- och ledningsarbetet är klart startar arbetet med att bygga lägenheter som beräknas vara klart 2023.

Här kan du läsa mer om planarbetet för Klocktornet 36

  Sidan uppdaterades: