Strandgatan och Västra gatan - Klocktornet

Rivningsarbetet av Klocktornet ger begränsad framkomlighet och avstängningar i perioder fram till 2023.

Kontakt: Kungälvs kommun

2022-01-26

Uppdatering avstängningar på Västra gatan

Mellan den 27 januari till den 25 mars kommer arbetsområdet att flyttas ut mer på Västra gatan men anledning av att man ska anlägga nya VA ledningar.

Biltrafik, gående och cyklister har 3,5 meters gata under arbetet. Flaggvakter reglerar trafiken på Västra gatan periodvis. 

2021-05-07

Uppdatering avstängningar på Strandgatan

Gångbana och parkeringsplatser stängs av längs Strandgatan från den 17 maj 2021 fram till den 31 december 2022. Följ orange vägvisning.

Rivningen av Klocktornet

Den 15 februari 2021 startar rivningsarbetet av Klocktornet 36. Det kommer ske både rivning och ledningsdragning i vägbanan vilket innebär begränsad framkomlighet för både fordonstrafik, samt gång-och cykeltrafikanter. I samband med arbetet kommer en parkeringsyta vid Liljedalsparkeringen upptas som etableringsyta. Detta gäller tretimmarsparkeringen som även kallas "Parkering Syd". 

När rivnings- och ledningsarbetet är klart startar arbetet med att bygga lägenheter som beräknas vara klart 2023.

Här kan du läsa mer om planarbetet för Klocktornet 36

  Sidan uppdaterades: