Strandgatan och Västra gatan - Klocktornet

Rivningsarbetet av Klocktornet ger begränsad framkomlighet och avstängningar i perioder fram till 2023.

Kontakt: Kungälvs kommun

Rivningen av Klocktornet

Den 15 februari 2021 startar rivningsarbetet av Klocktornet 36. Det kommer ske både rivning och ledningsdragning i vägbanan vilket innebär begränsad framkomlighet för både fordonstrafik, samt gång-och cykeltrafikanter. I samband med arbetet kommer en parkeringsyta vid Liljedalsparkeringen upptas som etableringsyta. Detta gäller tretimmarsparkeringen som även kallas "Parkering Syd". 

När rivnings- och ledningsarbetet är klart startar arbetet med att bygga lägenheter som beräknas vara klart innan årsskiftet 2023-2024

  Sidan uppdaterades: