Västra porten

Gång- och cykelbanan mellan Bronsåldersgatan och Västra porten öppnar igen men är inte asfalterad.

På grund av ett återställningsarbete är gång- och cykelbanan avstängd från 23 april.

2020-04-29
Gång- och cykelbanan är öppen för trafik, asfaltering kvarstår. Asfaltering kommer ske under maj och juni månad. 

  Sidan uppdaterades: