Ytterby-Stålkullen

Vecka 20 påbörjas ett omfattande schaktningsarbete i Ytterby, arbetet ger begränsad framkomlighet och tidvis avstängningar på delar av sträckan.

Från mitten av vecka 20 startar ett schaktningsarbete som ger begränsad framkomlighet och tidvis avstängningar på gång-och cykelbanor, samt vissa körsträckor. Arbetet omfattar ett område från Sparråsvägen via Nordtag i riktning mot Ytterbyskolan och planeras pågå i etapper fram till den 30 september 2020.

Denna sida uppdateras kontinuerligt under arbetets gång. 

2020-06-18
Vägarbetet berör nu Vidkärrsvägen och påverkar framkomligheten på sträckan. Gångtrafikanter hänvisas att gå utmed vägen i och med att man minskar bredden på gatan. 

2020-05-14
Gång- och cykelbanan från Sparråsvägen till Bronsåldersgatan är avstängd med omledning, följ orange vägmarkering. 

  Sidan uppdaterades: