Ytterby-Stålkullen

Vecka 20 påbörjas ett omfattande schaktningsarbete i Ytterby, arbetet ger begränsad framkomlighet och tidvis avstängningar på delar av sträckan.

Kontakt: Kungälv Energi, Christopher Carlsson 0303-23 93 30

Från mitten av vecka 20 startar ett schaktningsarbete som ger begränsad framkomlighet och tidvis avstängningar på gång-och cykelbanor, samt vissa körsträckor. Arbetet omfattar ett område från Sparråsvägen via Nordtag i riktning mot Ytterbyskolan och planeras pågå i etapper fram till 31 december 2020.

Denna sida uppdateras kontinuerligt under arbetets gång. 

2020-12-18
Uppskattad sluttid för arbetet på Hällebergsgatan är 31 december.

2020-12-04

Beläggningsarbete på Hällebergsgatan 

Ett körfält på Hällebergsgatan kommer vara avstängt vilket ger begränsad framkomlighet. Se markering i kartan. Arbetet planeras pågå från onsdagen den 9 december och planeras vara klart den 18 december. 

2020-10-23

Förlängning

Arbetet på Hällebergsgatan förlängs till 13 november.

  Sidan uppdaterades: