Ytterby Station

Del av Ytterby Station kommer vara avstängd på grund av ett arbete med att bygga nya cykelställ.

Kontakt: Kungälvs kommun, Ivan Kozul

Den 2 november påbörjas ett arbete med att bygga nya cykelställ vid Ytterby Station. En del av ytan där det står befintliga cykelställ idag kommer vara avstängd under arbetets gång. Byggnationen planeras vara klar den 30 november. Vid busstationen finns cykelställ som kan användas under tiden. 

  Sidan uppdaterades: