VA-utbyggnad i Kungälvs kommun

Klicka på en sträckning eller ett område som du är intresserad av så får du mer information.

Kungälv växer. Målet är att öka inflyttningen till kommunen. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag. 

2018-10-11

Omtag för VA-utbyggnaden

Med anledning av det omtag som gjorts när det gäller utbyggnaden av VA i Kungälv så har de flesta projektsidor här nedan uppdaterats. beroende på om de är prioriterade, framflyttade eller bortprioriterade.  Utmed Göta älv norr om Kungälv färdigställer vi nu Kungälvs vattenverk. Ett helt nytt verk som tar sitt råvatten direkt från Göta älv. Vi bygger också ut vårt vatten- och avloppsledningsnät för att förse helt nya områden med kommunalt VA och förstärka dagens ledningsnät. 

Långsiktig satsning på utveckling och miljö

Allt fler vill bo i Kungälv och utmed kusten. Trycket från exploatörer och privatpersoner att få bygga om, bygga nytt och kustnära är större än någonsin. Satsningen på VA är långsiktig och syftar bland annat till att öka möjligheterna för kustnära åretruntboende. När kommunalt vatten och avlopp når nya områden så uppstår miljövinster. Bland annat förbättras grundvattenkvaliteten när antalet enskilda avloppsanläggningar minskar. Dessutom minskar påverkan på havsvattenkvaliteten nära kusten.

 

  Sidan uppdaterades: