VA-utbyggnad i kommunen

Inflyttningen till Kungälv fortsätter och intresset för kustnära boende ökar. Det kräver ett utbyggt vatten- och avloppssystem med högre kapacitet. 

Klicka på en sträckning eller ett område på kartan som du är intresserad av så får du mer information. Grön sträckning betyder att ledningen är klar och ligger kvar i kartan en tid efter färdigställande. Orange sträckning betyder att  planering eller byggnation pågår. Lila sträckning betyder att utbyggnaden är i en planeringsfas som ligger längre fram i tiden.

Pågående VA-utbyggnad

 Här listas VA-utbyggnadsprojekt som kommunen arbetar med just nu. De kan vara väldigt olika långt gångna vad gäller planering, projektering och byggnation. Vår grundprincip är att informera så fort vi har något att berätta. Det går att följa fler än ett projekt genom att uppge sin e-post adress i den blåa rutan på respektive sida. 

Arntorp - Rishammar

Berör Arntorp, Kareby, Rishammar

Aröd Norra

Berör norra Aröd upp mot Anneberg

Aröd Södra

Berör södra delarna av Aröd

Aröd Västra

Berör Västra Aröd upp mot Valborgs rös

Björkås – Guddeby

Berör Björkås, Sörgrind, Guddeby

Brunnefjäll

Berör området sydost om överföringsledningen

Guddeby – Lilla Risby

Berör Guddeby, Bredsten, Mosse backe, Österäng, Lilla Risby

Hollandsgatan – Björkås

Berör Hollandsgatan, korsar järnvägen i Ytterby och vidare till Björkås

Håffrekullen

Berör området Håffrekullen, Nyhem med mera

Kastellegården – Hollandsgatan

Kastellegården, Åberget, Ytterby, Hollandsgatan

Kode – Solberga – Aröd

Berör Kode, Solberga, Lilla Skår, Skår, Nedre Knaverstad, Flögen, Aröd

Lilla Risby – Vävra

Berör Lilla Risby, Ränteröd, Harkeröd, Vävra

Räfsal – Solbräcke etapp E

Berör Rävsal, Löstorp, Ullstorp, Solbräcke

Solberga – Jörlanda

Berör Solberga, Tunge, Vitsten, Dottersröd, Stora Vinningstorp och upp mot kommungränsen till Stenungsund

Solbräcke – Bredsten Etapp F

Berör, Solbräcke, Toftanm Guddeby, Bredsten

Tega – Östra Harestad

Berör områdena Nereby/Sjöhed, Ulvesund, Kornhall, Korseberg och Västra Röd

Tjuvkil Etapp 2 – Tofteberget övertagande

Berör området Tofteberget

Tjuvkil etapp 4

Berör område inom Tjuvkil (se karta)

Tjuvkil Etapp 7 – Matskären

Berör området Matskären

Tjuvkil Etapp 9 – Truvas

Berör området Truvas

Vedhall omvandlingsområde

Berör vedhall

Vävra – Marstrand

Berör Vävra, Koön och Marstrand

Vävra – Ödsmål

Berör Vävra, Lilla Granneby, Ödsmål

Ytternvägen

Berör Ytternvägen

Åkerhög

Berör området nordväst om överföringsledningen

Ödsmål – Solberga

Berör Ödsmål, Kåröd, Valeberg Solberga

 

  Sidan uppdaterades: