Avfall och återvinning

Var du slänger dina sopor eller ditt avfall, och hur det ska hanteras, beror på vad det är för typ av avfall.

Blanketter - renhållning

Abonnemang, ägarbyte, förlängt hämtningsintervall, kompost, trädgårdsavfall

Fallfrukt blir biogas och biogödsel

Drygt 2000 kilo fallfrukt samlades in på Munkegärde återvinningscentral under hösten 2017. Bra jobbat med tanke på att 2017 var ett riktigt dåligt fruktår. Nästa höst kommer du kunna lämna fallfrukt på alla våra återvinningscentraler.

Farligt avfall

Samlaren, återvinningscentraler, läkemedelsavfall, asbest, asfalt

Förpacknings- och tidningsinsamling

Kretsloppsstationer. Städning och tömning av kretsloppsstationer

Grovavfall

Återvinningscentraler, hämtning av grovavfall, hämtning av trädgårdsavfall

Hämtning av hushållsavfall

Fastland, Marstrand, Klåverön och öar

Matavfallsinsamling

Kompostering. Matsvinn. Sommar- och vintertips.

Nedskräpning och kemikalieutsläpp

Anmäl dumpade plåtfat och dunkar, kemikalieutsläpp och nedskräpning

Nyhetsbrev för avfall, återvinning och VA

Anmälan till digitalt nyhetsbrev - få informationen via e-post.

Räkna till 10 och minska skräpet

Sortera rätt

Sorteringsguide A-Ö. Vad händer med ditt avfall?

Taxor och avgifter för renhållning

Abonnemang, taxa, e-faktura, autogiro, avfallsplan och avfallsföreskrifter

Tömning av avloppsanläggning

Slamtömning, tömning av fettavskiljare

Återvinningscentraler

Öppettider. Regler för privatperson och företag.