Avfall och återvinning

Var du slänger dina sopor eller ditt avfall, och hur det ska hanteras, beror på vad det är för typ av avfall.

Hushållssopor
Matavfallsinsamling
Sophämtning - verksamhet
Återvinningscentraler
Kretsloppsstationer
Samlaren
Slamtömning

Hushållssopor

Till hushållssopor räknas allt du vanligtvis slänger i din soptunnan hemma.


När hämtas mina sopor?


Matavfallsinsamling

Kungälvs kommun inför succesivt ett nytt sätt att hantera hushålssopor kallat matavfallsinsamling. 

Läs mer om matavfallsinsamlingen


Välj ditt abonnemang

Privatperson

Här kan du göra ditt val av abonnemang. Det är bara du som fått en informationsbroschyr och valblankett hem i brevlådan som kan göra ett aktivt val. Du kan göra ditt val av abonnemang via internet, post eller telefon. 

 

Flerbostadshus eller samfällighet

För dig som bor i flerbostadshus eller samfällighet är det fastighetsägaren eller styrelsen som väljer abonnemang. Information om matavfallsinsamlingen för flerbostadshus och samfälligheter.


Sophämtning - verksamhet

I alla typer av verksamheter uppstår hushållsavfall, det kan till exempel vara städsopor, matavfall från personalmatsal eller fikarum. Kommunen har renhållningsansvaret för att hushållsavfall och liknande avfall transporteras och behandlas på rätt sätt. Du behöver teckna ett abonnemang för hushållsavfallet för din verksamhet.


Återvinningscentraler - grovavfall och farligt avfall 

På återvinningscentralerna kan du lämna grovsopor och farligt avfall (sådant som inte ska lämnas i din egen soptunna hemma). På sidan om återvinningscentraler kan du läsa mer om vad du kan lämna på återvinningscentralen, var centralerna finns och hur du skaffar ÅVC-kort. 


Kretsloppsstationer - pappersinsamling och förpackningsinsamling

På kretsloppsstationen kan du slänga förpackningar av plast, metall, papp, glas (till exempel mjölkkartonger, äggkartonger, konservburkar och syltburkar) och små batterier.


Samlaren - glödlampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik

Samlaren är ett enkelt sätt för dig att lämna farligt avfall i mindre format, till exempel batterier. Samlaren finns i flera matbutiker runt om i kommunen.


Slamtömning

Även slam från slambrunnar, slamtankar, fettavskiljare och fosforfällor räknas som hushållsavfall. Därmed är det Kungälvs kommun som ansvarar för hämtningen av slammet. Läs mer om slamtömning här.

  Sidan uppdaterades: