Fritidshem i grundskolan

Alla skolbarn från förskoleklass till och med årskurs sex har möjlighet att gå på fritidshem före och efter skoldagen, samt vid lov och studiedagar. Du som förälder måste först söka plats på det fritidshem du vill att ditt barn ska gå på.

 Lättläst:

Om du arbetar eller studerar


kan ditt barn få plats på fritidshem. 

Ditt barn får då komma till fritidshemmet


före skoldagens början och 


efter skoldagens slut.

 

Fritidshemmen är också öppna


under jullov, påsklov, sommarlov


och sportlov.

 

Barn i åldern 6 till 12 år får komma


till fritidshemmet.


Fritidshemmen finns ofta 


i skolans lokaler.

 

Det kostar pengar för dig som förälder


om ditt barn går på fritidshem.

 

Du söker plats på fritidshem


hos kommunen. 

Vill du veta mer?


Kontakta kommunen.

Ring 0303-23 92 35 om du bor i:

 • Marstrand
 • Hålta
 • Kärna
 • Ytterby
 • Kareby
 • Romelanda
 • Fridhemsområdet

 

Ring 0303-23 97 28 om du bor i:

 • Munkegärdesområdet
 • Solberga
 • centrala Kungälv
 • Komarken

Fritidshem vänder sig till barn i årskurs 0-6. Fritidshemmet är en samlingspunkt för barnen före och efter skoldagen, vid lov och under studiedagar. Barnen kan gå kvar till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Även barn till arbetssökande föräldrar har tillgång till fritidshem.

Finns vid alla skolor med förskoleklass - årskurs 6. Öppettider är klockan 06.30-18.00

För de elever som endast önskar lovomsorg meddelas rektor i god tid.

Hantera dina ärenden i vår e-tjänst

Du som har barn i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem hanterar dina ärenden i vår e-tjänst. Du loggar in med hjälp av BankID. Till hösten 2017 kommer även schema och schemaändringar att göras här. (Kontakta din bank om du inte har bank-id så hjälper de dig att skaffa det.)

Logga in i e-tjänsten här.

Ansökan kan även fortsättningsvis göras med hjälp av pappersblankett.

Här kan du hämta en blankett för utskrift

  Sidan uppdaterades: