Press- och informationsmaterial

Massmedia har ett samhällsuppdrag att granska offentliga myndigheters verksamhet och har också en viktig roll som opinionsbildare och att sprida samhällsinformation. Det ligger i vårt intresse att förse massmedia med så korrekt och fullständigt underlag som möjligt och aktivt medverka till att informationen sprids.

Texten i ingressen är hämtad ur Kungälvs kommuns kommunikationspolicy. Policyn talar om hur vi ska arbeta med information och kommunikation i Kungälvs kommun. 

Här återfinns bland annat pressmeddelanden. Bakom varje pressmeddelande finns en kontaktperson som har mer information än vad pressmeddelandet har rum för. Här finns också pressbilder och Kungälvs kommuns logotyp som är fria att ladda ner och använda.


Kommunikationschef

Vår kommunikationschef står till tjänst med mer information:

Karin Dahl, tillförordnad kommunikationschef
telefon: 0303-23 90 53
e-post till: karin.dahl@kungalv.se

Kungälvs kommuns grafiska profil

Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform som är framtagen av Kungälvs Kommun så är det av yttersta vikt att kommunen i olika situationer och vid olika tillfällen och aktiviteter visar upp en profil som dels skapar helhet, men som även ger utrymme för spontanitet och frihet.
Den grafiska profilen skapar en känsla av samhörighet internt och den ger en bild av enighet externt.

Här kan du ta del av hela vår grafiska profil (PDF-dokument, öppnas i nytt fönster)

Kungälvs kommuns logotyp

Här kan du ladda ner vår logotyp. Varje logotyp finns att ladda ner i två filformat, .jpg och .eps.

Från en dator: Högerklicka på respektive länk och välj "spara länk som.....".
Från en handhållen enhet: Du kan endast spara de filer som är i jpg-format. Klicka på länken och välj "spara"

 

Publikationer

Uppleva - tusen saker att göra

Kultur, nöjen, evenemang och idrott. Med Uppleva håller du koll på vad som är på gång i Kungälvs kommun och intresserar just dig.
Uppleva finns att hämta på biblioteken i Kungälv eller för nedladdning här.

Här kan du läsa och ladda ner senaste Uppleva


Nyinflyttad
- tidningen till alla nyinflyttade

Tidningen till alla nyinflyttade, men även för dig som redan bor här. Här berättar vi om vår kommun. Tidningen skickas automatiskt hem till alla nyinflyttade i kommunen. Tidningen uppdateras en gång om året för att vara så aktuell som möjligt.

Här kan du läsa senaste Nyinflyttad i pdf
Här finns Nyinflyttad som blädderex

Nyhetsbrev VA och renhållning

Vårt nyhetsbrev VA och renhållning går ut till alla våra abonnenter tillsammans med faktura var annan månad.

Här kan du läsa senaste nyhetsbrevet från VA och renhållning

  Sidan uppdaterades: