Sektor Bildning och lärandes ledning

Sektorns ledningsgrupp utgörs av Sektorchef, verksamhetschefer och Utvecklingschef. Inom varje verksamhet finns ett antal enheter.

Sektorchef

Sektorchef: Maria Andersson
E-post: maria.andersson@kungalv.se


Förskola

Verksamhetschef Förskola: Ann Ryström
E-post: ann.rystrom@kungalv.se

Grundskola

Verksamhetschef Grundskola: Anders Nordgren
E-post: anders.nordgren@kungalv.se

Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Verksamhetschef Gymnasie- och Vuxenutbildning: Cristine Lysell
E-post: cristine.lysell@kungalv.se

Utvecklingsenhet

Utvecklingschef: Anneli Holmén Hilding
E-post: anneli.holmenhilding@kungalv.se

Kultur och fritid

Verksamhetschef: Håkan Karlsson
E-post: hakan.karlsson@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: