Elevhälsa

Våra skolsköterskors främsta uppgift är hälsofrämjande arbete och förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal kring den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och en hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår i arbetet. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.

Bland personalen finns psykolog, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare

De samarbetar med rektorer, mentorer och övrig personal för att utifrån ett helhetsperspektiv bidra till varje elevs trygghet, hälsa, lärande, utveckling och Skolhälsovård

Våra skolsköterskors främsta uppgift är hälsofrämjande arbete och förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal kring den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och en hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår i arbetet. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.


Skolkurator

Skolkurator är sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning samt står för elevhälsans psykosociala insatser.
Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.


Skolpsykolog

På gymnasiet finns även tillgång till psykolog.


Specialpedagog

En stor och viktig uppgift för specialpedagogerna är att förebygga skolsvårigheter.
Om dessa ändå uppstår jobbar de för att tillsammans med elev, vårdnadshavare och övrig skolpersonal ta reda på vad de beror på samt hur man tillsammans ska lösa dem.


Studie- och yrkesvägledning

Våra studie- och yrkesvägledare arbetar med information och vägledning i frågor kring valt program och ämnen/kurser under gymnasietiden och givetvis också inför val av fortsatta studier eller arbete efter skolan. Studie- och yrkesvägledarna har kontakt med andra verksamheter som Arbetsförmedling, universitet/ högskolor och andra utbildningsanordnare.

Länkar till avsnitt på sidan:
Skolkuratorer
Skolläkare
Skolpsykolog
Skolsköterskor
Specialpedagoger
Studie och yrkesvägledare

 

Skolkuratorer

Marianne Ahlbäck
Program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-23 82 75
Mobiltelefon: 070-202 16 25
E-post: marianne.ahlback@kungalv.se

 

Cecilia Dahlberg
Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Telefon: 0303-23 85 51
E-post: cecilia.dahlberg@kungalv.se

 

Marie Thörn Andersson
Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Samhälls- vetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 76
Mobiltelefon: 073-372 54 27
Epost: marie.thornandersson@kungalv.se

 

Skolpsykolog

Malin Mårdby
Telefon: 0303-23 82 71
E-post: malin.mardby@kungalv.se

 

Skolläkare

Nina Holmgren
Tidsbeställning hos skolsköterska

 

Skolsköterskor

Monica Andreasson
Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Arbetar:
måndag, torsdag heldag samt fredag fm.

E-post: monica.andreasson@kungalv.se

Telefon: 070 201 33 98

Maria Jensen
Program:

Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Telefon: 0303-23 82 79  072 514 40 16
E-post: maria.jensen@kungalv.se

Rebecca Karlsson

Program:

 • Introduktionsprogrammen/språkår

Arbetar:
tisdag heldag och onsdag em.
Telefon: 070 175 48 08
E-post: rebecca.karlsson@kungalv.se

 Jane Sundberg

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-23 82 77
E-post: jane.sundberg@kungalv.se

 Ann-Charlotte Åkerlund

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Samhälls- vetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 78
Mobiltelefon: 072-511 34 29
E-post: ann-charlotte.akerlund@kungalv.se

 

Specialpedagoger
 

Karin Alenfors
Program:

 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Telefon: 072-733 29 90
E-post: karin.alenfors@kungalv.se

 Maria Engstrand

Program_

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 070 378 41 79
E-post: maria.engstrand@kungalv.se

Carina Wever Randveer

Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Handel - och administrationsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Telefon: 070 248 10 88
E-post: carina.randveer@kungalv.se

 

Maria Zinn
Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Estetiska programmet

Telefon: 076 102 73 59
E-post: maria.zinn@kungalv.se

 

Studie och yrkesvägledare

Sandra Berndtsson
Program:

 • Introduktionsprogrammen

Arbetar:

 • måndag
 • tisdag
 • torsdag
 • fredag

Telefon: 070-634 14 77
E-post: sandra.berndtsson2@kungalv.se

 

Magnus Darell
Program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Arbetar:

 • måndag
 • tisdag
 • onsdag förmiddag

Telefon: 0303-23 82 73
E-post: magnus.darell@kungalv.se

 

Kennneth Lind
Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Samhälls- vetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 72
Epost: kenneth.lind@kungalv.se

 

Karin Solander
Program:

 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-23 82 74
E-post: karin.solander@kungalv.se

 

  Sidan uppdaterades: