Vill du hjälpa till?

Det finns flera olika områden inom kommunen där du, som privatperson, kan hjälpa till ideellt eller mot ersättning.

Familjehem

I ett familjehem tar en familj emot ett barn som behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar. Barn och unga mellan 0 och 18 år kan placeras i familjehem. Mer om att bli familjehem.

Kontakt: Familjehem@kungalv.se


Kontaktfamilj, kontaktperson

En kontaktperson eller kontaktfamilj kan ge stöd åt en medmänniska eller familj under en tid. Mer om att bli kontaktfamilj och kontaktperson

Kontakt: rebecka.lind@kungalv.se


Kontaktperson för en medmänniska med funktionsnedsättning

Kontaktpersonen är som en kompis man gör aktiviteter tillsammans med. Mer om kontaktperson inom funktionshinderområdet.

Kontakt: 0303 -  23 95 24 


Vill du bli en vän till en vän?

Vän till Vän har som syfte att skingra ensamhet och bidra till social gemenskap mellan äldre. Läs mer om verksamheten under Kultur och Fritid på vår Äldre-sida.

Att vara frivillig är lika mycket en fråga om att ge som att få. Du avgör själv hur mycket tid du kan ge, varje insats är lika viktig. Du får mycket tillbaka i form av samhörighet och glädje. Du ersätter aldrig den personal som verksamheten kräver utan ska fungera som en vän.

Kommunen erbjuder i gengäld:
Grundutbildning
Olyckfallsförsäkring
Regelbundet stöd och uppmuntran

Som frivillig skriver du under ett tystnadslöfte.
Vän till Vän samordnas av Träffpunkten på Rexegården.

Kontakt: 0303-23 96 83, 0303-23 98 48


God man, förvaltare

Som god man agerar du som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. 

Läs mer om att bli god man


Frivilliga resursgruppen i Kungälv (FRG)

FRG består av människor som kallas in på begäran av kommunen i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka eller när något annat extraordinärt inträffar. 

Läs mer om Frivilliga resursgruppen i Kungälv

 

  Sidan uppdaterades: