Avbrott och störningar

Här berättar vi om pågående avbrott och störningar i våra kommunala verksamheter.

2018-04-20

Planerat avbrott den 23 april 2018

Vattnet till ett mindre antal abonnenter i Raggesås, Västra Trädal och Östra Trädal kommer att stängas av i upp till två timmar under förmiddagen, måndagen den 23 april. Anledningen är ett planerat underhåll på ledningen till området. Fastighetsägare som får sitt vatten avstängt underrättas genom information sin brevlåda och ett SMS utskick. I samband med att vattnet släpps på igen finns viss risk för luft i ledningen och kortvarigt missfärgat vatten i området. Det finns också en liten risk att missfärgat vatten sprider sig vidare ut mot Kärna. Om du får missfärgat vatten i din kran så spola en liten stund så klarnar det. Läs mer om missfärgat vatten längre ner på sidan.

 

Kort om vår avbrott och störningssida

Vi informerar i första hand om avbrott och störningar via en så kallad banner som dyker upp på alla våra kommunala websidor. Om störningen är omfattande eller drar ut på tiden skriver vi även på den här sidan om det och publicerar då det senaste överst. 


 

Allmänt om missfärgat vatten i Kungälv

Tefärgat, mörkbrunt till närmast svart. Missfärgat vatten kan se väldigt olika ut. Oftast räcker det med att spola någon minut så försvinner problemet. Kungälv har genom åren haft en del problem med det här och det beror på att vi har ett manganhaltigt råvatten i en av våra viktiga vattentäkter. 2017 åtgärdades detta genom att vi installerade ett speciellt filter i det vattenverket. Det betyder att vi inte längre tillför mangan till vårt ledningsnät vilket är första steget för att problemen ska kunna börja minska. Men stora delar av vårt ledningsnät har en avlagring av mangan på insidan efter årtionden av manganhaltigt vatten. 

Vid stora vattenuttag då vattnets hastighet ökar genom ledningarna kan dessa avlagringar lossna och missfärga vattnet. Det kan alltså uppstå helt spontant. Vissa områden är mer drabbade än andra av detta. Om en brandspost öppnas vid en brand kan det också sätta i gång en serie missfärgningar. Det vi kan göra är att spola ledningarna. Vi stänger då av en sektion av ledningen, oftast nattetid och spolar ledningen med mycket högt tryck. Vattnet leds ner i dagvattenbrunnar eller ut i ett dike. Då spolar vi till vattnet är rent igen. 

Ofta kan vi göra en sån här spolning utan att allmänheten märker det mer än de som fått vattnet avstängt under natten. (De som får vattnet avstängt informeras alltid innan)

Varför informerar ni inte alla innan varje spolning? 

Vi spolar ledningar väldigt ofta i Kungälvs kommun, det är en del i vårt underhållsarbete. Ofta märks det inte ens. Om vi skulle informera varje gång vi spolar någonstans skulle till slut ingen lyssna på oss. När vi ska spola informerar vi alltid de abonnenter som blir utan vatten under spolningen, via brev i brevlådan. I bland skickar vi också SMS* till ett avgränsat område om vi tror oss kunna förutse att missfärgat vatten kommer att sprida sig till. Det beror på hur ledningsnätet ser ut i området. Där utöver är vi beredda att öka informationsflödet i alla våra kanaler om fler skulle påverkas. 

Får du missfärgat vatten så spola i kranen en stund så försvinner det oftast.
Om det inte försvinner, anmäl det här. 

 

Vår SMS tjänst

Alla mobiler som är registrerade på en adress i Kungälvs kommun är automatiskt tillagda till vår SMS tjänst. Jobbmobiler registrerade utanför kommunen och kontantkortstelefoner är alltså inte med i systemet. SMS tjänsten används bara när vi snabbt behöver nå ut till boende i ett visst område.

Koppla fler telefoner till din bostadsadress

Vill du koppla ytterligare mobiler till en viss fastighet, exempelvis en jobbtelefon så fyll i formuläret på den här sidan som heter "Samhällsinfo via SMS". När vi har information som vi snabbt behöver nå ut med till ditt område så skickar vi ett SMS till alla registrerade mobiltelefoner. 

  Sidan uppdaterades: