Avbrott och störningar

Här berättar vi om pågående avbrott och störningar i våra kommunala verksamheter.

Bilden är från branden på Munkegärde tidigare i vår. För närvarande har vi inga störtningar. Har du en mobiltelefon som inte är kopplad till din hemmadress så kan lägga till den i fönstret på den här sidan. När vi har information som vi snabbt behöver nå ut med så skickar vi ett SMS. 


2017-08-09 kl.20.30


Med anledning av leveransavbrott av dricksvatten till Koön, Instön, Lycke och Kärna med omnejd:
Koön, Instön och Lycke ska nu ha sitt vatten tillbaka.
Kärna med omnejd är påkopplade igen. Detta medför dock att alla inte kommer att få vatten i kranen samtidigt, utan vi fyller sakta upp ledningarna.
Vi beräknar att alla VA-abonnenter kommer att ha vattnet tillbaka under kvällen. Detta medför att dricksvattnet kommer att bli missfärgat. VA-verkets personal kommer att spola i brandposter för att förhindra att missfärgat vatten kommer in till berörda fastighetsägare.

Om det kommer missfärgat dricksvatten in i fastigheten uppmanas du att avbryter att spola och spola vidare via vattenutkastare på utsidan. Har du inte en vattenutkastare på utsidan kan du istället spola i tvättstugan.

VA-verket beklagar denna störning av leveransen av dricksvatten till Våra abonnenter.

Mikael Heintze
Enhetschef VA-Drift

2017-08-09 kl. 13.30

Vattnet ska nu vara tillbaka på Instön. VA-enheten arbetar intensivt med att få igång vattnet på övriga drabbade ställen.

2017-08-09 kl. 9.45

Just nu är det risk för lågt tryck eller inget vatten på på Instön, Koön, Lycke och Kärna med omnejd på grund av ledningsarbete på Tega ängar. Arbetet kommer att ta längre tid än planerat på grund av oförutsedda händelser. Vattnet beräknas dock vara tillbaka under eftermiddagen.


 

  Sidan uppdaterades: