Avbrott och störningar

Här berättar vi om pågående avbrott och störningar i våra kommunala verksamheter.

2018-01-18

Fortsatta problem med missfärgat vatten i Kungälvs kommun

Det finns fortsatt risk för missfärgat vatten i centrala Kungälv även om problemen där börjar klinga av nu. (Läs gårdagens inlägg för mer information om bakgrunden.) Vi får nu rapporter om missfärgat vatten i områden runt centrala Kungälv och det är väntat och inte ovanligt efter en sån här händelse då ledningarna fortsätter ut till kringliggande orter. Vanligtvis räcker det att spola några minuter för att vattnet ska klarna. Men om problemen kvarstår under lång tid, flera dagar så behöver du felanmäla ditt vatten. Det gör du enklast här. Var så utförlig som möjligt.  

2018-01-17 

Problem med missfärgat vatten i centrala Kungälv

Anledningen är att vi har spolat rent en längre sträcka av en större vattenledning som levererar vattnet till centrala Kungälv. Det är mangan som orsakar missfärgningen. Mangan finns naturligt i vattnet har genom åren avlagrats inne i vattenledningarna. När man spolar rent så lossnar manganet från insidan av ledningen och missfärgar vattnet.

Tanken är att vi efter spolningen ska spola bort det missfärgade vattnet ur ledningen och ner i dagvattensystemet eller ett dike. Det som hänt den här gången är att ytterligare mangan har lossnat inne i ledningen i samband med renspolningen. Detta är givetvis olyckligt och det är mycket svårt att förutse var och hur mycket mangan som lossnar när vi gör de här åtgärderna. Vi gör allt vi kan för att minska problemen som tyvärr kan finnas kvar lokalt de kommande dagar. 

Varför spolar vi då?

Vi gör spolningsarbetet för att få ett bättre vatten på lång sikt. Vi har dessutom också åtgärdat det vattenverk som tillfört mangan till vårt ledningsnät. Där har nya filter installerats under förra året. Under 2018 kommer dessutom vårt toppmoderna Kungälvs vattenverk att börja leverera vatten av hög kvalitet.
Samtidigt ska man veta att många av våra ledningar under överskådlig tid fortsatt kommer ha mangan på insidan som avlagrats tidigare. 


Får du missfärgat vatten så spola i kranen en stund så försvinner det oftast. Om det inte försvinner, anmäl det här. 

Anmäl din och familjens oregistrerade mobiler till SMS tjänsten

Alla mobiler som är registrerade på en adress i Kungälvs kommun är automatiskt tillagda till vår SMS tjänst. Vill du koppla ytterligare mobiler till en viss fastighet, exempelvis en jobbtelefon så fyll i formuläret på den här sidan som heter "Samhällsinfo via SMS". När vi har information som vi snabbt behöver nå ut med till ditt område så skickar vi ett SMS till alla registrerade mobiltelefoner. 

  Sidan uppdaterades: