Grundskola och förskoleklass

Skolvalet är nu avslutat och kommunens fördelningsarbete har börjat.

Beslut om skolplacering kommer att skickas ut till vårdnadshavare vecka 13. Förskoleklass är från och med höstterminen 2018 en obligatorisk skolform som riktar sig till barn från och med det år som barnet fyller sex år.

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform för sexåringar som omfattar minst 525 timmar per år. Förskoleklasser finns på samtliga F-6 skolor. Alla blivande sexåringar får erbjudande om att söka till förskoleklass under våren det år barnet fyller sex år. Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018

  Sidan uppdaterades: