Parkera med månadsbiljett

Du kan hitta information om vilka parkeringsplatser där månadsbiljett gäller i Kungälv och i Marstrand antingen via kartan eller i listan här under.

Månadsbiljett Kungälv

  • En månadsbiljett i Kungälv kostar 250 kronor och gäller i 30 dagar från inköpsdatum. (Priset kommer att höjas till 400 kronor den 1 december 2017 efter beslut i kommunfullmäktige) Månadsbiljetten köps direkt i parkeringsautomaten på de parkeringar där månadsbiljett är tillåten. Det går också att köpa månadsbiljett via sms med zonkod M1775.
  • När du har löst en månadsbiljett kan du använda den på alla parkeringsplatser i Kungälv där det är tillåtet att parkera med månadsbiljett.

På nedanstående parkeringsplatser gäller månadsbiljett.

Alarmposten

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
4 kronor per timme klockan 08.00-18.00 (08.00-15.00)
30 kronor per dygn
Max parkeringstid 7 dygn
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)
190 kronor per månad för boendeparkering. Information om boendeparkering.

 

Borgarparken (östra)

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
4 kronor per timme klockan 08.00-18.00 (08.00-15.00)
30 kronor per dygn
Max parkeringstid 7 dygn
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)
190 kronor per månad för boendeparkering. Information om boendeparkering.

 

Byggmästaregatan/Herr Arnes gata

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
4 kronor per timme klockan 08.00-18.00 (08.00-15.00)
30 kronor per dygn
Max parkeringstid 7 dygn
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)
190 kronor per månad för boendeparkering. Information om boendeparkering.

 

Idrottshallen/Tennishallen

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
4 kronor per timme klockan 08.00-16.00
Max parkeringstid 24 timmar
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)
Miljöbilskort gäller på denna parkeringsplats
 

Klintegatan

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
4 kronor per timme klockan 08.00-18.00 (08.00-15.00)
Max parkeringstid 24 timmar
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)
190 kronor per månad för boendeparkering. Information om boendeparkering.

 

Liljedal

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
4 kronor per timme klockan 08.00-18.00 (08.00-15.00)
30 kronor per dygn
Max parkeringstid 7 dygn
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)
190 kronor per månad för boendeparkering. Information om boendeparkering.
Miljöbilskort gäller på denna parkeringsplats

 

Mimers hus

Betalning kan endast ske via sms
7 kronor per timme klockan 08.00-18.00 (08.00-15.00)
Max parkeringstid 12 timmar
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)

 

Mimershallen

Betalning kan endast ske via sms
7 kronor per timme klockan 08.00-18.00 (08.00-15.00)
Max parkeringstid 12 timmar
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)

 

Rhodin

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
7 kronor per timme klockan 08.00-18.00 (08.00-15.00)
Max parkeringstid 12 timmar
190 kronor per månad för boendeparkering. Information om boendeparkering.
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)

 

Selma Lagerlöfs gata

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
7 kronor per timme klockan 08.00-18.00 (08.00-15.00)
Max parkeringstid 3 timmar
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)

 

Skolstigen

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
4 kronor per timme klockan 08.00-18.00 (08.00-15.00)
Max parkeringstid 24 timmar
250 kronor per månad (biljetten gäller i 30 dagar)
190 kronor per månad för boendeparkering. Information om boendeparkering.

 

Månadsbiljett Marstrand

  • En månadsbiljett i Marstrand kostar 300 kronor och gäller i 30 dagar från inköpsdatum. 
  • Månadsbiljetten köps direkt i parkeringsautomaten på de parkeringar där månadsbiljett är tillåten. Det går också att köpa månadsbiljett via sms med zonkod M1775.
  • När du har löst en månadsbiljett kan du använda den på alla parkeringsplatser i Marstrand där det är tillåtet att parkera med månadsbiljett.

På nedanstående parkeringsplatser gäller månadsbiljett.

Danske Sten, Koön

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
Personbil
Max parkeringstid 10 dygn
10 kronor per timme eller 30 kronor per dygn 1 maj-14 juni och 16 augusti-30 september
15 kronor per timme eller 50 kronor per dygn 15 juni-15 augusti
Månadsbiljett 300 kr per månad

 

Muskeviken Norra, Koön

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
Personbil
Max parkeringstid 10 dygn
10 kronor per timme eller 30 kronor per dygn 1 maj-14 juni och 16 augusti-30 september
15 kronor per timme eller 50 kronor per dygn 15 juni-15 augusti
Månadsbiljett 300 kronor per månad

 

Badhålan 1, Koön

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
Personbil
Max parkeringstid 14 dygn
30 kronor per dygn 1 maj - 30 september
Månadsbiljett 300 kronor per månad

 

Badhålan 2, Koön

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
Personbil
Max parkeringstid 14 dygn
30 kronor per dygn 1 maj - 30 september
Månadsbiljett 300 kronor per månad

 

Mjölkekilen, Koön

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
Personbil, husbil
Markerade platser för husbil
Max parkeringstid 14 dygn
Personbil: 30 kronor per dygn 1 maj - 30 september
Månadsbiljett 300 kronor per månad
Husbil: 125 kronor per dygn 1 maj - 30 september

  Sidan uppdaterades: