Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Länkar till innehåll på sidan:
Individuellt alternativ
Preparandår
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion - Bilverkstad
Yrkesintroduktion - Barn- och fritid
Yrkesintroduktion Vård och Omsorg
Mer information

Introduktionsprogrammen fungerar som en väg till arbetslivet eller som introduktion till gymnasiestudier. Inom introduktionsprogrammen kan du kombinera dina studier på många olika sätt så att det passar din bakgrund, din person och dina framtidsplaner. Du kanske hellre vill se mer av arbetslivet för att se vad du kan passa för framöver.

När du blir elev på något av introduktionsprogrammen gör vi i samråd med dig och din/dina föräldrar eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn, upp en individuell studieplan som innehåller de ämnen och de kurser som du vill studera. Vi kan erbjuda alla grundskoleämnena samt flera gymnasiegemensamma ämnen. Du väljer vilka ämnen du vill läsa och studierna anpassas efter dina behov och önskemål. Vi har behöriga lärare i samtliga ämnen och lärarna är utbildade i lärstilspedagogik och kan hjälpa dig att hitta ditt bästa sätt att lära. Undervisningen bedrivs i små grupper.

Om du har:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • dyslexi
 • dyskalkyli
 • eller andra inlärningssvårigheter

blir du erbjuden hjälp och stöd av våra specialpedagoger. Du får en egen dator och får tillgång till olika kompensatoriska hjälpmedel för att underlätta dina teoretiska studier.

Du kan kombinera studierna med praktik eller arbetsplatsförlagt lärande inom den bransch du är intresserad av.


Våra introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Dina behov och dina förutsättningar är utgångspunkten när vi i samråd med dig gör din individuella studieplan, som kan innehålla grundskoleämnen men även gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen på gymnasieskolan.

Du kan gå i skolan fem dagar i veckan eller kombinera studier två till tre dagar i veckan med yrkespraktik inom den bransch du är intresserad av. Vi arbetar i små grupper med god lärartäthet.

 

Preparandår

Du saknar behörighet till ett visst nationellt program. Du är studiemotiverad och bedöms bli behörig till det program du önskar inom maximalt ett år. Du läser först och främst de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att få behörighet till det nationella program du önskar. Du kan också studera något eller några kurser från nationellt program. Du studerar 5 dagar i veckan eller kombinerar med praktik.


Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen kommit till Sverige, en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket och som gör det möjligt för dem att gå vidare till nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.


Yrkesintroduktion - Barn- och fritid

Du saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram och är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden eller in på det nationella yrkesprogrammet. Du läser ämnen och kurser på den nivå och i den omfattning som passar dig. I din studieplan kan ingå grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen, karaktärsämnen och kurser från yrkesprogrammet alternativt korta yrkeskurser. Du kan kombinera studier arbetsplatsförlagt lärande eller praktik inom den bransch du är intresserad av. Utbildningen är 3-årig.

Karaktärsämnen:

 • Hälsopedagogik
 • Människors miljöer
 • Kommunikation
 • APL, praktik

 

Yrkesintroduktion - bilverkstad

Du saknar behörighet till nationella gymnasieprogram och är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden. Du läser ämnen och kurser integrerat i en sammanhållen vardagsverksamhet som tränar dig inför tillvaron på en bilverkstad. I din studieplan kan det ingå grundskoleämnen och karaktärsämnen. Grunden och huvudfokus i utbildningen ligger emellertid på att träna tekniska färdigheter och andra saker som man behöver kunna på ett jobb. Mycket handlar om att öka din allmänbildning och om att lära känna dig själv i förhållande till arbetsmarknadens krav! Dina studier i skolan kommer dessutom efterhand, utifrån dina förutsättningar, kombineras med arbetsplatsförlagt lärande eller praktik inom den bransch du är intresserad av. Utbildningen är 3-årig.

Karaktärsämnen:

 • Fordonsteknik – introduktion
 • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden
 • Personbilsteknik- introduktion
 • Reparation av personbilar
 • Truckkortsutbildning
 • APL, praktik

 

Yrkesintroduktion Vård och Omsorg

Du är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att kunna arbeta inom vård och omsorg, men saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. I din studieplan ingår grundskoleämnen samt karaktärsämnen från yrkesprogrammet. Arbetsplatsförlagt lärande på t.ex. ett äldreboende eller inom hemtjänst ingår med ca fyra veckor per läsår. Utbildningen är 3-årig, men om du blir behörig till ett nationellt program eller komvux tidigare så kan du söka dig vidare.

Karaktärsämnen:

 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Medicin 1
 • Hälsopedagogik
 • Vård- och omsorgsarbete 2 

Mer information

  Sidan uppdaterades: