Mimers Hus Gymnasium

Gymnasieskolan består av olika typer av program - nationella program och introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

 Teckenspråk:


Du har rätt att söka till vilken skola du vill för ditt barn. Du ska välja skola senast fredag i vecka 8 det år barnet fyller sex år. Barnet är alltid garanterad en plats på den skola som är närmast hemmet.

Det finns en kommunal gymnasieskola i Kungälv. Gymnasieskolan heter Mimers gymnasium och finns i Mimers hus i centrala Kungälv.


De nationella programmen pågår under tre år och har två olika inriktningar – yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Besök Mimers Hus Gymnasium när det passar dig (pdf-fil, 50.5 kb)

Gymnasievalet ska vara gjort senast den 3 februari 2017 kl.16.00. Valet görs på nätet på
Indra 2 Gymnasieantagning

Inloggningsuppgifter ska man fått hemsänt eller så får man vända sig till SYV på sin grundskola för att få hjälp med valet.

 

Yrkesprogram förbereder för yrkeslivet

Du som läser ett yrkesprogram får en förberedande grund och kunskaper inom det specifika yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att söka jobb inom den inriktning du läst. Du som väljer yrkesprogram har rätt att få läsa sådana kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan, som individuellt val eller som utökat program.

Yrkesprogram på Mimers hus:

 

Förberedelser för högskola och universitet

De högskoleförberedande programmen ger inte några yrkesspecifika kunskaper utan förbereder dig för vidare studier på högskola och universitet.

Förberedande program på Mimers hus: 

 


Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är till för elever som saknar behörighet till eller som av andra skäl inte kan gå ett nationellt program. Introduktionsprogrammet är i första hand en förberedande utbildning där målet är att du går vidare till ett nationellt program. Det kan också vara ett individuellt anpassat program på 3-4 år eller helt följa ett nationellt program utom i det ämne där du saknar behörighet.

Introduktionsprogram på Mimer hus:

 

Idrottsprofil och NIU-bandy/rodd

Idrottsprofilen på Mimers Hus gymnasium riktar sig till dig som vill kombinera din idrott med studier inom alla program. Vi ger dig goda förutsättningar att utvecklas i din idrott, på ”hemmaplan”, samtidigt som du skaffar dig en gedigen gymnasieutbildning inom valt program. Mimers Hus gymnasium samarbetar med toppklubbarna inom kommunen, som ser till att du som individ utvecklas efter dina egna förmåga.

Idag har vi elever som utövar:

lagidrotter som:

  • Fotboll
  • Handboll
  • Innebandy
  • Ishockey

individuella idrotter som:

  • Friidrott
  • Kanot
  • Karate
  • Ridsport
  • Simning

Skriv ut ansökan till Idrottsprofil, NIU-rodd och NIU-bandy

 

Ansökan

Ansökan till gymnasiet görs genom det datoriserade antagningssystemet Indra. Ansöker gör du själv eller genom din skolas studie- och yrkesvägledare. Läs mer under Viktiga datum.

Omval

Omval kan göras under vårterminen. Se Viktiga datum.

Vilka utbildningar och skolor kan elev söka till?

Alla gymnasieutbildningar och skolor, både kommunala och friskolor inom GR (Göteborgregionen) är sökbara under förutsättning att du är behörig. Betyget avgör om du antas. Undantag är vissa introduktionsprogram.
Vill du söka utbildning utanför GR, kontakta studie- och yrkesvägledare.

 

Mer information

  Sidan uppdaterades: