Projekteringsanvisningar för konsulter och entreprenörer

Information och anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering, byggande, drift och underhåll.

För att underlätta för dig har vi listat de tillstånd och anvisningar som kan krävas för det arbete som du planerar att utföra. Listan länkar till sidor och dokument med information om tillstånd, regler och anvisningar. Observera att listan inte är komplett utan att det kan finnas ytterligare regler som kan gälla för ditt planerade arbete.

Planera och bygga vatten och avlopp (VA)

Gräva, schakta

Trafikplanering vid vägarbete

Transportdispens

Kravspecifikation avloppspumpstation (pdf, nytt fönster)

Kravspecifikation tryckstegringsstation (pdf, nytt fönster)

Projekteringsanvisningar för kommunala vatten- och avloppsanläggningar i Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster)

Tekniska krav på ledningsmaterial (pdf, nytt fönster)

Bestämmelser för inmätning och redovisning av vatten- och avloppsanläggningar inom Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster)

Bestämmelser för lednings- och kabelarbete i allmän platsmark (pdf, nytt fönster)

Handbok - Arbete på väg (pdf, nytt fönster)
Bilaga Handbok - Arbete på väg: Krav vid återställande (pdf, nytt fönster)


Planera och bygga gata

Gräva, schakta

Trafikplanering vid vägarbete

Transportdispens

Typritning för gångpassage och övergångsställe (pdf, nytt fönster)

Handbok - Arbete på väg (pdf, nytt fönster)
Bilaga Handbok - Arbete på väg: Krav vid återställande (pdf, nytt fönster) 

Bestämmelser för lednings- och kabelarbete i allmän platsmark (pdf, nytt fönster)

Vägar och gators utformning, VGU (extern länk)

Information om vägmärken på Transportstyrelsens webbplats (extern länk)

 

  Sidan uppdaterades: