Bolag och stiftelser

I koncernen Kungälvs kommun ingår Kungälvs kommun, koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala Exploaterings AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder, Bagahus AB samt SOLTAK AB. Till detta kommer de tre vilande bolagen AB Kongahälla, Marstrandsbostäder AB samt Kungälv Stadshuset AB.

 Teckenspråk:


Kungälvs kommun äger flera företag. De största företagen som Kungälvs kommun äger är Kungälvs Energi och Bokab.


Kungälv Energi AB

Kungälv energi är ett lokalt energibolag som producerar och distribuerar energi samt kommunikations- och energirelaterade tjänster.


Bohusläns kommunala Exploaterings AB (BOKAB)

Bohusläns kommunala Exploaterings AB förvaltar och säljer industri- och verksamhetsmark till företag. De ansvarar även för den kommunala tomtkön.


Stiftelsen Kungälvsbostäder

Kungälvsbostäder är det tongivande bostadsföretaget i Kungälvs kommun med ca 2700 lägenheter i hyresrättsform. Kungälvsbostäder har lägenheter i Kungälv, Ytterby, Kode och Romelanda.


Bagahus AB

Bagahus AB ansvarar för driften av Bohus Fästning som besöksmål och för genomförandet av utvecklingsplanen för Bohus fästning och Fästningsholmen.


SOLTAK AB

SOLTAK är ett samarbete mellan de sju kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö. Ett strategiskt initiativ att sänka kostnader och öka kvalitet.
Följande verksamheter kommer att finnas i det nybildade SOLTAK: IT-drift, ekonomi- och löneadministration samt upphandling.

Bohus räddningstjänstförbund

Bohus Räddningstjänstförbund startades upp 1:a januari 2013 och består av två medlemskommuner, Ale kommun och Kungälvs kommun som gemensamt har 70 000 invånare. Räddningstjänstförbundet har sitt säte i Kungälv.

Förbo

Som enda bostadsbolag i Sverige ägs Förbo gemensamt av fyra kommuner; Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv.

 

  Sidan uppdaterades: