Borgerlig vigsel

Kungälvs kommun erbjuder borgerlig vigsel som är en ceremoni utan religiösa inslag.

Allmän information

Tid för vigsel beställs via telefon 0303-23 80 00. Läs informationen under rubriken Vigselplatser och tider innan du bokar. Vigselintyg och hindersprövningsintyg ska skickas till Kungälvs kommun, Kundcenter, 442 81, Kungälv senast 3 veckor före vigseln. Intygen beställs från Skatteverket via telefon 0771-567 567 eller www.skatteverket.se. Dessa intyg är giltiga i 4 månader.

Under vigseln måste två vittnen delta. Vittnena måste vara minst 15 år. Vittnenas namn och postort skickas in tillsammans med de två intygen. När intygen har kommit till Kundcenter skickas en bokningsbekräftelse till er om att vigseln är bokad samt vem som är vigselförrättare. Vigselceremonin tar cirka 15 minuter. Det är viktigt att båda parterna förstår svenska eller engelska. Om någon av parterna inte förstår varken svenska eller engelska, kontakta Kundcenter för information.  En administrativ avgift på 500 kronor per par faktureras efter vigseln. Önskar ni vigsel på någon annan plats än nedan eller på annan tid, kontaktar ni själva någon av vigselförrättarna, se kontaktuppgifter nedan. Får du inte svar på alla frågor här kan du kontakta Kundcenter, telefon 0303-23 80 00 eller kontakta oss via e-post.

 

Vigselplatser och tider

Stadshuset, Kungälv

Ytterbyvägen 2
Vigsel sker helgfria vardagar mellan klockan 08.00-16.00

Övrig information och villkor
Vid vigsel i Stadshuset kan 10 personer närvara. Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Vittnena måste vara minst 15 år. Har ni inte några egna vittnen kan två kommunala tjänstemän närvara vid vigseln. 

Se tillgänglighet i Stadshuset

Kungälvs gamla rådhus, Kungälv

Gamla torget 1, Kungälv

Övrig information och villkor
Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen. Vittnena måste vara minst 15 år. Vid vigsel i Kungälvs gamla rådhus kan max 30 peroner närvara.  För övrig information, kontakta Kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Se tillgänglighet i Kungälvs Rådhus 

Marstrands rådhus, Marstrand

Rådhusgatan 17, Marstrand

Övrig information och villkor 
Ni måste själva boka Marstrands rådhus. Bokning av lokalen sker via Peter Jitzmark. Han svarar på följande telefonnummer efter klockan 13.00, 0303-60062, 0709-54 17 37.

Under vigseln ska minst två vittnen närvara. Ni måste själva ordna vittnen. Vittnena måste vara minst 15 år. 
För övrig information, kontakta Kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Se tillgänglighet Marstrand Rådhus

Vigseltider för Kungälvs gamla rådhus och Marstrands rådhus

År 2017 kan du viga dig på följande lördagar mellan klockan 12.00-14.00

14 januari, 28 januari,
11 februari, 25 februari,
11 mars, 25 mars,
1 april, 8 april, 15 april, 22 april, 29 april,
6 maj, 13 maj, 20 maj, 27 maj,
3 juni, 10 juni, 17 juni,
1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli,
5 augusti, 12 augusti, 19 augusti, 26 augusti,
9 september, 23 september,
7 oktober, 21 oktober,
11 november, 25 november,
9 december. 

 

Vigselförättare

För närvarande har följande personer förordnande från länsstyrelsen:

Kenth Johansson 0706-60 56 05
Anders Holmensköld (M), 0702-71 89 09
Maria Pehrson (M), 0707-63 40 28
Mona-Britt Gillerstedt 0703-28 86 92
Pia Gillerstedt (S), 0722-24 41 41
Rose-Marie Stenman (C), 0703-70 57 31
Ulla Arnholm (L), 0708-73 73 37
Maria Kjellberg (MP), 0704-45 19 24
Patrik Hedin (UP), 0730-66 70 80
Robin Andersson 0722-30 92 70
Elisabeth Mattsson (L), 0709-18 00 85
Magnus Gyllestad (kommunchef), 0303-23 91 08, 0703-01 08 89
Ancy Wahlgren (UP), 0707-91 65 30
Kenneth G Forslund (S, Riksdagsledamot), 0705-60 87 83
Peter Harrysson (M), 0723-24 55 48

  Sidan uppdaterades: