Kontakta oss

Telefon

0303–23 80 00

ÖPPETTIDER:
Måndag-torsdag: kl 8.00-16.30
Fredag: kl 8.00-16.00

 Se avvikande tider

E-post: kommun@kungalv.se

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv
Fakturaadress: Kungälvs kommun, Box 666, 442 18 Kungälv

Vill du få e-faktura?

Bankgiro: 5600-8436
Plusgiro: 11 62 10-6
Organisationsnummer: 212000-1371

Fax: 0303–190 35

Telefon

Efter kontorstid

- brandlarm akutläge: 112
- hemsjukvården sjuksköterska: 0706-49 04 42
- fel på fjärrvärme och elledningar: 0303-596 00
- fel på kommunens fastigheter: 031-703 16 60
- fel på kommunala vatten- och avloppsanläggningar utanför fastighet, trafikanordningar och gatubelysning: 031-334 10 96
- fel på lekplatser, parker och grönytor: 0303-23 98 00
- Socialjouren i Göteborg: 031-365 87 00