Kontakta oss

E-post: kommun@kungalv.se

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv
Fakturaadress: Kungälvs kommun, Box 666, 442 18 Kungälv

Bankgiro: 5600-8436
Plusgiro: 11 62 10-6
Organisationsnummer: 212000-1371

Fax: 0303–190 35

 Vill du få e-faktura?

Så här hanterar vi dina uppgifter

Varje gång du kontaktar kommunen blir det en allmän handling. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas uppgifterna i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Alla inkomna synpunkter, frågor, e-post med mera registreras och följs upp.

 Så här tar vi hand om dina uppgifter