Kontakta oss

E-post: kommun@kungalv.se

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv
Fakturaadress: Kungälvs kommun, Box 666, 442 18 Kungälv

Vill du få e-faktura?

Bankgiro: 5600-8436
Plusgiro: 11 62 10-6
Organisationsnummer: 212000-1371

Fax: 0303–190 35

Telefon

Efter kontorstid

- brandlarm akutläge: 112
- hemsjukvården sjuksköterska: 0706-49 04 42
- fel på fjärrvärme och elledningar: 0303-596 00
- fel på kommunens fastigheter: 031-703 16 60
- fel på kommunala vatten- och avloppsanläggningar utanför fastighet, trafikanordningar och gatubelysning: 031-334 10 96
- Socialjouren i Göteborg: 031-365 87 00