Försäkringar i skolan

Kungälvs kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Avtalet gäller från 1 januari 2015 till 31 december 2017.

Ditt barn är olycksfallsförsäkrat på heltid. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom. Vid olyckshändelse ska du som förälder själv kontakta försäkringsbolaget.

Kontaktuppgifter:

E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

Skadehantering:

All skadeanmälan sker via Protector Forsikring ASA:s hemsidan eller
E-post: skador@protectorforsakring.se

Försäkringsbolagets hemsida: www.protectorforsakring.se

  Sidan uppdaterades: