Skicka faktura till kommunen

För att effektivisera våra processer och samtidigt minska miljöpåverkan ser vi gärna att våra leverantörer i så stor utsträckning som möjligt skickar e-faktura till oss.

Skicka elektronisk faktura till kommunen

Det finns flera sätt att skicka elektronisk faktura till kommunen. Ni kanske redan idag har ett system eller köper en tjänst där ni kan skicka elektroniska fakturor. Vår fakturaväxlare heter Fakturaportalen.

På Fakturaportalens webbplats kan ni se vilka operatörer som är anslutna till tjänsten via så kallat samtrafikavtal (länk till extern webbplats). 

Vi kan ta emot faktura i nedanstående format:

 • BGCINVOICE
 • E2B
 • EHF
 • ESXML2
 • OIOXML
 • OIOUBL
 • PEPPOL BIS
 • SVEFAKTURA

Kungälvs kommuns GLN-kod är: 7350065230007

Observera att vi inte tar emot fakturor i pdf-format.

För att kunna skicka e-faktura till Kungälvs kommun måste du vara ansluten till en systemleverantör. 

 

Glöm inte skriva referenskod på fakturan

Alla beställare i Kungälvs kommun har en referenskod som består av två bokstäver (KK) samt 4 siffror, ex. KK1234. Denna kod måste skrivas på fakturan. Med hjälp av referenskoden kan vi se till att fakturan skickas till rätt mottagare inom kommunen. Om det finns en tydlig referens går hanteringen av fakturan snabbare och vi kan betala i rätt tid. Fakturor som saknar referens kommer att skickas tillbaka till fakturaavsändaren.

Alla beställare som gör inköp för Kungälvs kommun ska uppge referenskoden vid inköpstillfället, samt kunna lämna legitimation.


Så här anger du referenskod på din e-faktura

Om du skickar e-faktura måste du skriva in referenskoden i taggen enligt följande:
<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>REFERENSKOD cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

 

Skicka faktura till kommunen

Vi skannar alla fakturor och då är det viktigt att fakturan är utformad på rätt sätt. För att fakturaskanningen ska fungera måste fakturan från er innehålla följande uppgifter:

 • Fakturamottagarens namn och adress
 • Leverantörens namn och adress
 • Organisationsnummer
 • F-skatt
 • Bankgiro/plusgiro/bankkonto
 • Totalbelopp och momsbelopp
 • Referenskod (Skriv referenskoden under Er referens)
 • Fakturanummer/OCR-nummer
 • Fakturadatum och förfallodatum
 • Vad fakturan avser

Du som inte har möjlighet att skicka e-faktura till kommunen kan skicka pappersfaktura till oss:

Kungälvs kommun, Box 666, 442 18 Kungälv

  Sidan uppdaterades: