Kommunfakta

Folkmängd per församling (2016-12-31) 

Kungälv - 15 935
Ytterby - 7 720
Marstrand - 1 349
Harestad - 1 043
Torsby - 3 263
Lycke - 1 707
Romelanda - 3 297
Kareby - 3 097
Hålta - 1 204
Solberga - 4 601

Summa - 43 289

 

Befolkningsprognos

Under prognosperioden 2016-2020 beräknas befolkningen öka med drygt 6 000 personer, från runt 42 700 invånare i slutet av 2015 till cirka 48 800 i slutet av 2020. Det innebär en genomsnittlig folkökning med cirka 1 200 personer per år.

Utblicken pekar sedan på en fortsatt ökning till drygt 53 000 personer 2025.

Befolkningsprognos 2016-2020 med utblick mot 2025

 

Landareal, central- och serviceorter 

Kommunens landareal är 365 kvadratkilometer. 

Kareby och Ytterby utgör delar av centralorten Kungälv/Ytterby/Kareby. I Kungälvs kommun finns fyra serviceorter. I närheten av serviceorterna finns grannbyar som fungerar som stödorter för att skapa ett bättre underlag.

Serviceorterna med grannbyar är:

  • Kode med grannbyarna Aröd och Rörtången/Ödsmålsmosse
  • Marstrand med grannbyarna Instön och Tjuvkil
  • Kärna med grannbyarna Kovikshamn och Vedhall
  • Diseröd

 

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige

Siffran inom parentes visar antal mandat under föregående mandatperiod.

Moderaterna - 12 mandat (15)
Centerpartiet - 3 mandat (3)
Liberalerna - 5 mandat (6)
Kristdemokraterna - 3 mandat (4)
Socialdemokraterna - 18 mandat (18)
Vänsterpartiet - 3 mandat (2)
Miljöpartiet de gröna - 4 mandat (4)
Sverigedemokraterna - 5 mandat (3)
Feministiskt initiativ - 0 mandat (0)
Utvecklingspartiet - 6 mandat (4)

På Valmyndighetens webbplats kan du se hela valresultatet.

 

Skattesatser

Den kommunala skattesatsen i Kungälvs kommun är för närvarande 21,44 och har varit så sedan 2012. Åren innan, 2010 och 2011, låg den på 21,87. 

På Skatteverkets hemsida kan du jämföra kommunala skattesatser

Kommunens pengar

Vart kommer de ifrån?

Skatt och generella stadsbidrag - 79%
Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten och avlopp - 10%
Försäljning av varor och tjänster - 5%
Bidrag, till exempel stadsbidrag och EU-bidrag - 4%
Övriga intäkter - 2%

 

Vad använder kommunen pengarna till?

Förskola och F-9 0-6 år - 34%
Äldreomsorg - 15%
Gymnasie- och vuxenutbildning samt gemensam verksamhet - 12%
Hälso- och sjukvård, försörjningsstöd samt centrala kostnader - 9%
Funktionshinderverksamhet - 8%
Kultur och fritid - 5%
Samhällsbyggnad - 4%
Individ- och familjeomsorg - 4%

  Sidan uppdaterades: