Kommunfakta

Folkmängd per församling (2015-12-31) 

Kungälv - 15 887
Ytterby - 7 647
Marstrand - 1 306
Harestad - 1 037
Torsby - 3 074
Lycke - 1 649
Romelanda - 3 255
Kareby - 3 085
Hålta - 1 186
Solberga - 4 493

Summa - 42 730

 

Befolkningsprognos

Under prognosperioden 2015-2019 beräknas befolkningen öka med drygt 4 000 personer, från runt 42 300 invånare i slutet av 2014 till cirka 46 400 i slutet av 2019. Det innebär en genomsnittlig folkökning med cirka 800 personer per år.

Utblicken pekar sedan på en fortsatt ökning till drygt 51 300 personer 2024.

Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024

 

Landareal, central- och serviceorter 

Kommunens landareal är 365 kvadratkilometer. 

Kareby och Ytterby utgör delar av centralorten Kungälv/Ytterby/Kareby. I Kungälvs kommun finns fyra serviceorter. I närheten av serviceorterna finns grannbyar som fungerar som stödorter för att skapa ett bättre underlag.

Serviceorterna med grannbyar är:

  • Kode med grannbyarna Aröd och Rörtången/Ödsmålsmosse
  • Marstrand med grannbyarna Instön och Tjuvkil
  • Kärna med grannbyarna Kovikshamn och Vedhall
  • Diseröd

 

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige

Siffran inom parentes visar antal mandat under föregående mandatperiod.

Moderaterna - 12 mandat (15)
Centerpartiet - 3 mandat (3)
Liberalerna - 5 mandat (6)
Kristdemokraterna - 3 mandat (4)
Socialdemokraterna - 18 mandat (18)
Vänsterpartiet - 3 mandat (2)
Miljöpartiet de gröna - 4 mandat (4)
Sverigedemokraterna - 5 mandat (3)
Feministiskt initiativ - 0 mandat (0)
Utvecklingspartiet - 6 mandat (4)

På valmyndighetens webbplats kan du se hela valresultatet.

 

Skattesatser

Den kommunala skattesatsen i Kungälvs kommun är för närvarande 21,44 och har varit så sedan 2012. Åren innan, 2010 och 2011, låg den på 21,87. 

På Skatteverkets hemsida kan du jämföra kommunala skattesatser

Kommunens pengar

Vart kommer de ifrån?

Skatt och generella stadsbidrag - 79%
Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten och avlopp - 10%
Försäljning av varor och tjänster - 5%
Bidrag, till exempel stadsbidrag och EU-bidrag - 4%
Övriga intäkter - 2%

 

Vad använder kommunen pengarna till?

Förskola och F-9 0-6 år - 34%
Äldreomsorg - 15%
Gymnasie- och vuxenutbildning samt gemensam verksamhet - 12%
Hälso- och sjukvård, försörjningsstöd samt centrala kostnader - 9%
Funktionshinderverksamhet - 8%
Kultur och fritid - 5%
Samhällsbyggnad - 4%
Individ- och familjeomsorg - 4%

  Sidan uppdaterades: