Planer och styrdokument

Kungälvs kommun har flera olika typer av styrdokument. Syftet är att genom enhetlighet och struktur skapa en tydlig styrning och uppföljning av kommunens styrdokument.

Kungälvs kommun har flera olika typer av styrdokument. Syftet är att genom enhetlighet och struktur skapa en tydlig styrning och uppföljning av kommunens styrdokument.

Till höger hittar du en sammanställning över de styrdokument som ingår i Kungälvs kommuns författningssamling. Ordet styrdokument innebär här bland annat program, riktlinjer, regler, reglemente, policys och planer. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla oss i olika frågor. Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av Kungälvs kommuns politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse eller tjänstemän i förvaltningsledningen. För att göra det enkelt för dig att hitta rätt har vi delat in våra styrande dokument och planer i följande tre kategorier: Avgifter och taxor, För invånare och näringsliv samt Kommunens interna dokument.

Här kan du läsa policy för Kungälvs kommuns författningssamling.

  Sidan uppdaterades: