Förskola

Ny e-tjänst för förskola och fritidshem

Från och med 15 februari 2017 inför Kungälvs kommun en ny e-tjänst för dig som har barn i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Du loggar in med hjälp av bank-id för att hantera dina ärenden t.ex. hämta uppgifter och ändra dina kö-alternativ, svara på platserbjudande, ändra inkomstuppgift m.m. Till hösten kommer även schema och schemaändringar att göras här. (Kontakta din bank om du inte har bank-id så hjälper de dig att skaffa det.)

Ansökan kan även fortsättningsvis göras utan bank-id.

Här kan du hämta en pappersblankett för utskrift

Gemensamt köhanteringssystem

För att göra det enklare att ansöka om förskoleplats införs samtidigt ett gemensamt köhanteringssystem för kommunala och fristående förskolor.

Detta innebär att du som ansöker om förskoleplats gör en ansökan och i den kan du välja både kommunala och fristående förskolor som alternativ.

Montessori Älvkullen, Strandskolan och Mikaels Barnträdgård ingår inte i det gemensamma köhanteringssystemet, de fortsätter att ha egen köhantering.

Förskolans verksamhet växer!

I augusti kommer två nya kommunala förskolor att starta, Sparrås förskola i Ytterby med fyra avdelningar och Kongahälla förskola med tre avdelningar i centrala Kungälv.

 Teckenspråk:


Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskolan. Om du som förälder söker arbete har barnet rätt att vara på förskola 15 timmar i veckan.

I Kungälv finns familjedaghem och förskolor med olika inriktningar. Som förälder har du rätt att ansöka om plats på vilken förskola som helst i Kungälvs kommun.


 Lättläst:

Ditt barn kan gå i förskola i Kungälv. 


Förskola hette tidigare Daghem

som i vardagstal ännu kallas för Dagis ibland.

Barnen kan börja
 när de är 1 år 


och gå i förskola till de är 6 år.

 

För att söka om plats på 
förskolan 

ska du ringa kommunen.

Ring 0303-23 92 35 om du bor i:

 • Marstrand,
 • Hålta
 • Kärna
 • Ytterby
 • Kareby
 • Romelanda
 • Fridhemsområdet.

 

Ring 0303-23 97 28 om du bor i:

 • Munkegärdesområdet
 • Solberga
 • centrala Kungälv
 • Komarken 

  Sidan uppdaterades: