Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Avfallstaxa 2017

pdf - Filstorlek: 481,0 KB

Avgiftsbroschyr 2017 Trygghet och Stöd.pdf

pdf - Filstorlek: 4,1 MB

Felparkeringsavgifter, taxa

pdf - Filstorlek: 357,9 KB

Fritidsanläggningar, taxa

pdf - Filstorlek: 173,8 KB

Färdtjänsttaxa

pdf - Filstorlek: 188,4 KB

Förskoleverksamhet skolbarnsomsorg, taxa

pdf - Filstorlek: 148,9 KB

Kopieringsavgift för allmänna handlingar

pdf - Filstorlek: 166,1 KB

Kungälvs bibliotek, taxor och avgifter

pdf - Filstorlek: 278,4 KB

Marstrands hamnområde, taxa

pdf - Filstorlek: 328,4 KB

Miljöbalken – tillsyn och prövning, taxa för 2017

pdf - Filstorlek: 859,5 KB

Mimers Hus - uthyrning, utrustning och förtäring

pdf - Filstorlek: 320,3 KB

Parkeringsavgifter för boende- och besöksparkering i Kungälv och Ytterby, taxa

pdf - Filstorlek: 138,8 KB

Parkeringsavgifter parkeringar i Marstrand Instön Tjuvkil, taxa

pdf - Filstorlek: 128,0 KB

Plan- och bygglagen - avgifter för ärenden

pdf - Filstorlek: 416,9 KB

Plan- och bygglagen - avgifter för ärenden inkomna före 2 maj 2011

pdf - Filstorlek: 434,3 KB

Prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, taxa

pdf - Filstorlek: 110,9 KB

Serveringstillstånd folköl tobak nikotinläkemedel, ansöknings- och tillsynsavgifter

pdf - Filstorlek: 169,5 KB

Socialtjänst mm (sektor Arbetsliv och stöd) 2016

pdf - Filstorlek: 164,1 KB

Sotningstaxa för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

Upplåtelser av offentlig plats samt torghandel, taxa

pdf - Filstorlek: 2,9 MB

VA-taxa och inkopplingsavgift 2017

pdf - Filstorlek: 297,2 KB
  Sidan uppdaterades: