Överklaga parkeringsböter

Har du fått parkeringsböter trots att du parkerat rätt? I så fall har du möjlighet att överklaga. Här kan du läsa vart du vänder dig för att överklaga.

Parkering på allmän plats/gatumark

Längst ner på din parkeringsanmärkning står det till vem du kan överklaga. 

Om du vill överklaga en parkeringsbot för parkering på allmän plats ska du göra det till polisen. Läs mer om hur du går tillväga för att överklaga på Polisens webbplats (extern länk). 

Tänk på att du alltid måste betala din felparkeringsavgift även om du vill överklaga. Om du får rätt får du pengarna tillbaka. 

 

Parkering på kvartersmark/tomtmark

Längst ner på din kontrollavgift står det till vem du kan överklaga. 

Om du vill överklaga en parkeringsbot för parkering på kvartersmark eller tomtmark ska du göra det till Gothia Trafiken AB, Marieholmsgatan 38, 415 02 Göteborg, telefon 031-757 07 57. Mer information finns på Gothia Trafiken AB webbplats (extern länk) 

Om du vill bestrida ska du inte betala (har du betalt så har du godkänt boten) utan kontakta Gothia Trafiken AB.

  Sidan uppdaterades: