Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Ett sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Avbrott och störningar

Information om aktuella va-störning och rapportera problem

Biltvätt

Tvätta din bil i en biltvätt

Dagvatten

Källaröversvämningar, regnvatten, dräneringsvatten

Enskilt avlopp

Enskilt vatten

Fyll och töm din pool

Kommunalt (allmänt) vatten och avlopp

Tänk på vad du spolar ner

Vattenverksamhet

Anlägga eller reparera bryggor, gräva i eller vid ett vattendrag

VA-utbyggnad i Kungälvs kommun

Följ ditt projekt