Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Ett sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Kommunalt vatten och avlopp

Du som har kommunalt vatten får ditt dricksvattnen genom ledningar i marken. Det samma gäller ditt avloppsvatten Det är kommunen som ansvarar för ledningarna och för att rening av avloppsvatten görs på rätt sätt. 


Enskilt vatten och avlopp

I vissa delar av Kungälvs kommun saknas kommunalt vatten och avlopp. I dessa områden krävs egen brunn och enskilt avlopp som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna.


Dagvatten

Allt regnvatten och dräneringsvatten som inte tas om hand inne på fastigheten ska rinna ut i dagvattenledningen. Många källaröversvämningar beror på felaktigt inkopplade dagvattenledningar. Se över dina dräneringar och dagvattenledningar så de inte är inkopplade på avloppsledningen. 

Information om hur dagvattenledningar ska vara inkopplade, ansvarsfördelning, hur du undviker källaröversvämning med mera.


Vattenverksamhet - gräva i eller vid ett vattendrag med mera

Om du planerar att anlägga eller reparera bryggor, gräva i eller vid ett vattendrag, gräva diken, avvattna mark med mera behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen. Läs mer vad som gäller för vattenverksamhet.

 

Omfattande VA-utbyggnad

Eftersom kommunen växer snabbt så satsar vi också på en omfattande utbyggnad av vårt vatten- och avloppsnät just nu. Ett nytt vattenverk och kommunalt vatten och avlopp till kusten är några av projekten.  

Mer om VA-utbyggnaden


Flyttanmälan, ägarbyte eller nytt abonnemang

Om du ska flytta, ett ägarbyte ska ske eller du vill starta ett abonnemang behöver du fylla i och skicka in en anmälan.

Blankett för flyttanmälan, ägarbyte, nytt abonnemang (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: