Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Ett sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Avbrott och störningar

Information om aktuella va-störning och rapportera problem

Biltvätt

Tvätta din bil i en biltvätt

Blanketter - vatten och avlopp

Abonnemang. Avlopp. Brunn, grundvattentäkt Mulltoalett, eltoalett, torrtoalett. Vatten

Dagvatten

Källaröversvämningar, regnvatten, dräneringsvatten

Enskilt avlopp

Enskilt vatten

Fyll och töm din pool

Kommunalt (allmänt) vatten och avlopp