Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten.

Avbrott och störningar

Information om aktuella va-störning och rapportera problem

Biltvätt

Tvätta din bil i en biltvätt

Blanketter - vatten och avlopp

Anslutning till vatten, avlopp, egen brunn, egen toalett, ägarbyte, flyttanmälan m.m.

Enskilt avlopp

Enskilt vatten

Fyll och töm din pool

Kommunalt vatten och avlopp