Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Ett sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Kommunalt vatten och avlopp

Du som har kommunalt vatten får ditt dricksvattnen genom ledningar i marken. Det samma gäller ditt avloppsvatten Det är kommunen som ansvarar för ledningarna och för att rening av avloppsvatten görs på rätt sätt. 

Enskilt vatten och avlopp

I vissa delar av Kungälvs kommun saknas kommunalt vatten och avlopp. I dessa områden krävs egen brunn och enskilt avlopp som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna.

Omfattande VA-utbyggnad

Eftersom kommunen växer snabbt så satsar vi också på en omfattande utbyggnad av vårt vatten- och avloppsnät just nu. Ett nytt vattenverk och kommunalt vatten och avlopp till kusten är några av projekten.  

Mer om VA-utbyggnaden

  Sidan uppdaterades: