Lediga jobb hos oss

Här listar vi lediga jobb i Kungälvs kommun. Om du söker vikariat eller letar sommarjobb eller feriejobb så hittar du det genom länkarna i menyn.

Sjuksköterska i Hemsjukvården

Publicerad den 19 maj 2017

Sjuksköterska i Hemsjukvården, vikariat

Publicerad den 19 maj 2017

Lärare för skolår 3–6 alternativt skolår 1-3, Tunge skola

Publicerad den 19 maj 2017

Socialsekreterare till Vuxenenheten

Publicerad den 19 maj 2017

Fritidspedagog/förskollärare till Kullen skola

Publicerad den 19 maj 2017

Grundskollärare åk 4 - 6, Sandbackaskolan

Publicerad den 19 maj 2017

Förskolechefer till Kungälvs kommun

Publicerad den 19 maj 2017

Stödpedagog inom Boendestödet Socialpsykiatrin

Publicerad den 18 maj 2017

Boendestödjare

Publicerad den 18 maj 2017

Lärare gymnasiesärskolans nationella program och särvux

Publicerad den 18 maj 2017

Köksbiträden till Måltidsservice

Publicerad den 18 maj 2017

Socialsekreterare Funktionshinder

Publicerad den 18 maj 2017

Lärare årskurs 1-3 alt lågstadielärare till Kullens skola

Publicerad den 18 maj 2017

Pedagog med behörighet i Id och med fördel fler ämnen

Publicerad den 18 maj 2017

Köksbiträde med kokkunskap

Publicerad den 16 maj 2017

Lärare i SO/historia, geografi, religion och/eller samhällskunskap

Publicerad den 16 maj 2017

Lärare matte och no till Munkegärdeskolan åk 7-9

Publicerad den 16 maj 2017

Förskollärare till Rödhaken-Iskällans förskoleenhet

Publicerad den 16 maj 2017

Förskollärare till Solberga förskoleenhet, Bräcke förskola

Publicerad den 15 maj 2017

Enhetschef till Familjehem- Familjerättsenheten

Publicerad den 15 maj 2017

Sommarvikarierande Sjuksköterskor i Hemsjukvården

Publicerad den 12 maj 2017

Sommarjobb- köksbiträde Nereby

Publicerad den 11 maj 2017

Leg arbetsterapeut till Rehabenheten

Publicerad den 11 maj 2017

Socialsekreterare till Stöd och Försörjningsenheten

Publicerad den 11 maj 2017

Danspedagog till Kulturskolan

Publicerad den 11 maj 2017

Skoladministratör till Munkegärdeskolan

Publicerad den 9 maj 2017

Specialpedagog på Introduktionsprogrammet och Industriprogrammet

Publicerad den 8 maj 2017

Undersköterskor till Korttidsenheten

Publicerad den 5 maj 2017

Klasslärare åk 1 till Hålta skola

Publicerad den 5 maj 2017

Slöjdlärare på Hålta och Marstrands skola

Publicerad den 4 maj 2017

Förskollärare till Björkås förskola

Publicerad den 4 maj 2017

Undersköterskor, Hemtjänsten

Publicerad den 1 maj 2017

Undersköterska till Vård- och omsorgsboende/korttidsvistelse

Publicerad den 1 maj 2017

Extra befälhavare till Marstrandsfärjan

Publicerad den 18 april 2017

Sommarvikarier till gruppboende och serviceboende inom Stöd och boende LSS

Publicerad den 6 april 2017

Sommarvikarier till personlig assistans inom Stöd och boende LSS

Publicerad den 6 april 2017

Sommarvikarier till korttidsverksamhet barn och unga, Stöd och boende LSS

Publicerad den 6 april 2017

Undersköterskor/Vårdbiträden semestervikarier, Trygghetslarmet

Publicerad den 13 mars 2017

Semestervikarier Boendestödjare/Boendeassistenter

Publicerad den 2 mars 2017

Planarkitekt sökes till Kungälvs kommun