Kommunens organisation

Kungälvs kommun har, liksom alla andra kommuner i Sverige, en politisk organisation och en tjänstemannaorganisation. Kommunledningen består av en politisk ledning och en förvaltningsledning.

Politik

Den politiska ledningen i kommunen utgörs av:
Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande
Maria Kjellberg (MP), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Anders Holmensköld (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande samt oppositionsråd
Elisabeth Mattsson (L) kommunfullmäktiges ordförande
Pia Gillerstedt (S) kommunfullmäktiges vice ordförande

 

Här kan du ladda ner organisationsschema för den politiska organisationen.

 

Förvaltning

Tjänstemannaorganisationen ska utföra det som beslutats av politikerna. Denna utförarorganisation är samlad i en enda förvaltning under ledning av en kommunchef.

Kommunchef Magnus Gyllestad utgör den del av kommunledningen som är opolitisk och verksamhetsinriktad. 

Förvaltningen Kungälvs kommun består av tre sektorer samt kommunchefens stab. Varje sektor är sedan indelad i ett antal verksamhetsområden och i staben finns enheterna digital utveckling, ekonomi, HR samt kansli.

Sektorn bildning och lärande

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium/Vuxenutbildning
 • Kultur och fritid

Sektorn samhälle och utveckling

 • Teknik
 • Service
 • Planering
 • Fastighet
 • Kommunikation och näringsliv

Sektorn trygghet och stöd

 • Boende
 • Hälso- och sjukvård
 • Myndighet
 • Nyanlända
 • Sociala resurser
 • Stöd i ordinärt boende 

Organisationsschema kommunens förvaltning

  Sidan uppdaterades: