Vägarbeten och trafikstörningar

Det byggs på många platser runt om i Kungälvs kommun. Här kan du hitta information om pågående och väntade vägarbeten, trafikstörningar och trafikomläggningar som kan påverka framkomligheten på våra gator, vägar och gång- och cykelvägar.

Du kan hitta information antingen via kartan eller genom att välja i listan här under.

Kongahällagatan avstängd

6 mars - mitten av juni, sträckan mellan Utmarksvägen och Oasen

Kongahällagatan - ett körfält avstängt vid bron över E6

1 - 3 mars, vid bron över E6

Kongahällagatan - ett körfält avstängt

till den 6 mars, mellan Thorildskolan och fram till bron över E6

Kongahällagatan - ett körfält avstängt vid Thorildskolan

till mitten av mars

Norra Komarken - schaktningsarbete

Planeras vara klart den 21 april

Utmarksvägen avstängd

för genomfart till den 28 februari

Utmarksvägen - ett körfält avstängt

Pågår till början på mars

Kärna, Vedhallsvägen - gång- och cykelväg

21 februari - 10 mars

Ulvegärdegatan - vägräckesarbete

Ett körfält avstängt till och med den 10 mars

Marstrandsvägen mellan Gymnasiegatan och E6 - omläggning av fordonstrafiken

Tillfällig rondell till och med maj

Kastellegårdsgatan - breddning av gång- och cykelväg

Arbetet pågår till våren och kan innebära begränsad framkomlighet

Bäckgatan - VA-sanering

Del av Bäckgatan avstängd fram till 7 april

Uddevallavägen - avstängning av gång- och cykelväg

Avstängningen gäller tills vidare

Kretsloppsstationen på Gymnasiegatan, vid ICA Maxi

är flyttad till parkeringen norr om Mimers hus

Mariebergsvägen avstängd för genomfartstrafik vid Dösebacka

augusti 2016 - juni 2018

Avstängning av gång- och cykelväg utmed Kongahällagatan

mellan Gymnasiegatan och Utmarksvägen

VA-arbete och gatuarbete i Tveten

Arbetet är klart i maj 2017