Vägarbeten och trafikstörningar

Det byggs på många platser runt om i Kungälvs kommun. Här kan du hitta information om pågående och väntade vägarbeten, trafikstörningar och trafikomläggningar som kan påverka framkomligheten på våra gator, vägar och gång- och cykelvägar.

Du kan hitta information antingen via kartan eller genom att välja i listan här under.

Du kan också prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan. Genom att prenumerera på sidan får du ett e-postmeddelande varje gång vi publicerar en ny trafikstörning.

Kungälv - asfaltering och förbättringsåtgärder

28 juni - 7 juli

Utmarksvägen - del av väg avstängd

26 juni - oktober

Torsbyvägen - begränsad framkomlighet

26 juni - 7 juli

Jordfallsbron - underhållsarbete

24 april - augusti

Utmarksvägen - omläggning

18 april - oktober

Fridhem, Ängsgatan - schaktningsarbete

27 mars - 30 juni

Parkering Utmarksvägen - avstängd

3 april - 20 december

Kongahällagatan avstängd

6 mars - oktober, sträckan mellan Utmarksvägen och Oasen

Ombyggnad av Kungälvsmotet, östra sidan

Pågår till december 2017

Marstrandsvägen mellan Gymnasiegatan och E6 - omläggning av fordonstrafiken

12 december 2016 - 23 juni 2017, tillfällig rondell

Bäckgatan - VA-sanering

Fram till september - del av Bäckgatan avstängd

Mariebergsvägen avstängd för genomfartstrafik vid Dösebacka

Augusti 2016 - juni 2018

Avstängning av gång- och cykelväg utmed Kongahällagatan

mellan Gymnasiegatan och Utmarksvägen

VA-arbete och gatuarbete i Tveten

Projektet pågår till juni