Vägarbeten och trafikstörningar

Det byggs på många platser runt om i Kungälvs kommun. Här kan du hitta information om pågående och väntade vägarbeten, trafikstörningar och trafikomläggningar som kan påverka framkomligheten på våra gator, vägar och gång- och cykelvägar.

Du kan hitta information antingen via kartan eller genom att välja i listan här under.

Du kan också prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan. Genom att prenumerera på sidan får du ett e-postmeddelande varje gång vi publicerar en ny trafikstörning.

Vikingamarknad

28 april

Demonstrationståg Kastalakyrkan - Nytorget

1 maj klockan 10.00-11.00

Jordfallsbron - underhållsarbete

24 april - augusti

Marsch genom Kungälv

30 mars

Utmarksvägen - omläggning

18 april - oktober

Fridhem, Ängsgatan - schaktningsarbete

27 mars - 30 juni

Diseröd - schaktningsarbete för vattenledning

6 april - 12 maj, mellan Romelandavägen och Tyftervägen

Parkering Utmarksvägen - avstängd

3 april - 20 december

Ängegärde - schaktningsarbete

27 mars - 15 juni

Kongahällagatan avstängd

6 mars - mitten av juni, sträckan mellan Utmarksvägen och Oasen

Ombyggnad av Kungälvsmotet, östra sidan

Pågår till december 2017

Marstrandsvägen mellan Gymnasiegatan och E6 - omläggning av fordonstrafiken

12 december 2016 - 23 juni 2017, tillfällig rondell

Kastellegårdsgatan - breddning av gång- och cykelväg

Pågår till början på maj

Bäckgatan - VA-sanering

Del av Bäckgatan avstängd fram till juni

Uddevallavägen - avstängning av gång- och cykelväg

Avstängningen gäller tills vidare

Kretsloppsstationen på Gymnasiegatan, vid ICA Maxi

är flyttad till parkeringen norr om Mimers hus

Mariebergsvägen avstängd för genomfartstrafik vid Dösebacka

augusti 2016 - juni 2018

Avstängning av gång- och cykelväg utmed Kongahällagatan

mellan Gymnasiegatan och Utmarksvägen

VA-arbete och gatuarbete i Tveten

Projektet pågår till juni. Ivar Claessons gata avstängd april - mitten på maj