Vägarbeten och trafikstörningar

Det byggs på många platser runt om i Kungälvs kommun. Här kan du hitta information om pågående och väntade vägarbeten, trafikstörningar och trafikomläggningar som kan påverka framkomligheten på våra gator, vägar och gång- och cykelvägar.

Du kan hitta information antingen via kartan eller genom att välja i listan här under.

Du kan också prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan. Genom att prenumerera på sidan får du ett e-postmeddelande varje gång vi publicerar en ny trafikstörning.

Hållplats Kungälvsmotet, läge B - avstängd

21 oktober klockan 03.00 - 23 oktober klockan 03.00

Rondell Ullstorp, rondell Karebyvägen/Rollsbovägen - asfaltering

24 - 25 och 26 - 27 oktober, nattarbete. Ändring av datum

Torsbyvägen - asfaltering

24 oktober klockan 09.00 - 26 oktober klockan 06.00. Ändring av datum

Svartbrödragatan - asfaltering

23 oktober - 3 november

Ängegärde - asfaltering

16 oktober - 3 november

Gång- och cykelväg Romelandavägen, Brushanestigen - asfaltering

16 oktober - 3 november

Solskiftegatan - asfaltering

13 - 20 oktober

Simbadsgatan, gång- och cykelväg - asfaltering

13 - 20 oktober

Parkering Oasen avstängd

16 oktober - 31 december

Tveten - schaktningsarbete

9 - 31 oktober

Rosendalsgatan avstängd

16 oktober - 31 december

Tyftervägen, Mjölnarvägen, Jägarvägen - VA-saneringsarbete

Oktober - mitten av november

Prästvägen - markarbeten

Pågår till 30 november

Marstrandsvägen, Kungälvsmotet - trafikomläggning, norra delen

7 oktober - 11 november

Rollsbo - asfaltering

28 september - 24 november

Kungälvsmotet påfart norrut E6

23 september - 6 november

E6 - byggnation av busskörfält

Pågår till december 2017

Parkering mellan McDonald's och ICA Maxi - avstängd

25 augusti 2017 - december 2018

Gång- och cykelväg vid ICA Maxi/McDonald's - omledning

25 augusti 2017 - december 2018

Häljerödsvägen - Va-arbete

21 augusti - 31 december. Förlängd omläggningstid

Torsbyvägen - byggnation av gång- och cykelväg

7 augusti 2017 - maj 2018

Ytterbyvägen avstängd för genomfart

September - 31 oktober

Utmarksvägen - del av väg avstängd

26 juni - 9 december. Förlängd avstängningstid

Jordfallsbron - underhållsarbete

24 april - mitten på oktober

Utmarksvägen - omläggning

18 april - 9 december. Förlängd omläggningstid

Parkering Utmarksvägen - avstängd

3 april - 20 december

Kongahällagatan avstängd

6 mars - 9 december. Förlängd avstängningstid

Bäckgatan - VA-sanering

November, del av Bäckgatan avstängd. Ändrat slutdatum

Mariebergsvägen avstängd för genomfartstrafik vid Dösebacka

Augusti 2016 - juni 2018

Avstängning av gång- och cykelväg utmed Kongahällagatan

mellan Gymnasiegatan och Utmarksvägen

VA-arbete och gatuarbete i Tveten

November - avslutande arbeten