Vägarbeten och trafikstörningar

Det byggs på många platser runt om i Kungälvs kommun. Här kan du hitta information om pågående och väntade vägarbeten, trafikstörningar och trafikomläggningar som kan påverka framkomligheten på våra gator, vägar och gång- och cykelvägar.

Du kan hitta information antingen via kartan eller genom att välja i listan här under.

Du kan också prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan. Genom att prenumerera på sidan får du ett e-postmeddelande varje gång vi publicerar en ny trafikstörning.

Häljerödsvägen - Va-arbete

16 augusti - 31 oktober

Uddevallavägen - Munkegärde - Kareby. Brunnarbeten i gång- och cykelvägen

9 augusti - 30 september

Torsbyvägen - byggnation av gång- och cykelväg

7 augusti 2017 - 30 april 2018

Marstrandsvägen, Kungälvsmotet - trafikomläggning

8 augusti - 11 september

Ytterbyvägen avstängd för genomfart

21 augusti - september

Fontin - asfaltering

7 - 18 augusti

Thorilds gränd - asfaltering

7 - 18 augusti

Utmarksvägen - del av väg avstängd

26 juni - oktober

Jordfallsbron - underhållsarbete

24 april - slutet av september

Utmarksvägen - omläggning

18 april - oktober

Parkering Utmarksvägen - avstängd

3 april - 20 december

Kongahällagatan avstängd

6 mars - oktober, sträckan mellan Utmarksvägen och Oasen

Ombyggnad av Kungälvsmotet, östra sidan

Pågår till december 2017

Marstrandsvägen mellan Gymnasiegatan och E6 - omläggning av fordonstrafiken

12 december 2016 - mitten september 2017, tillfällig rondell

Bäckgatan - VA-sanering

Fram till september - del av Bäckgatan avstängd

Mariebergsvägen avstängd för genomfartstrafik vid Dösebacka

Augusti 2016 - juni 2018

Avstängning av gång- och cykelväg utmed Kongahällagatan

mellan Gymnasiegatan och Utmarksvägen

VA-arbete och gatuarbete i Tveten

Augusti/september - avslutande arbeten