Bygglov och anmälan

Här finns information om vad som gäller när du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till.

 Teckenspråk:


Ska du bygga ett nytt hus behöver du tillstånd. Det kallas bygglov. Du behöver oftast bygglov även om du ska bygga om eller bygga till ett gammalt hus, eller om du ska bygga ett uterum eller ett plank. För en del ombyggnader räcker det med en så kallad bygganmälan.


Om du vill veta mer om bygglov och bygganmälan ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Det är hos kommunens Bygglovenhet du ansöker om lov och anmäler åtgärder. Vissa beslut fattas av politikerna i Miljö- och byggnadsnämnden. Andra beslut fattas av bygglovhandläggare, med delegation från nämnden.

Kontakta kommunens Kundcenter om du undrar något utöver den information som ges här. Kundcenter nås genom telefon 0303-23 80 00, e-post kommun@kungalv.se eller ett besök till Stadshuset.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

För att ta reda på om tillstånd krävs för en åtgärd behöver du först veta om platsen är:

Karta som visar bland annat strandskydd, fornlämningar, kulturmiljöer och viss skyddsvärd natur finns på Länsstyrelsens webbplats (extern länk).


Krävs lov eller inte? Bygglovsguiden ger dig svar

I Bygglovsguiden (extern länk) hittar du allt behöver veta om bygglov och hur du ska gå till väga när du ska bygga nytt eller bygga om. Här får du också svar på vad som gäller om du ska bygga friggebod, attefallshus, pool, murar, staket med mera.

Mer information om hur du söker bygglov finns också på Boverkets webbplats (extern länk).


Kartunderlag till din ansökan eller anmälan

I din ansökan om bygglov behöver du oftast skicka med en nybyggnadskarta. Ansöker du om förhandsbesked krävs en fastighetskarta. Kontakta Kungälvs kommuns kundcenter för att beställa en karta. 

Kundcenter nås genom telefon 0303-23 80 00, e-post kommun@kungalv.se eller ett besök till Stadshuset.

Ansök eller anmäl

Här finns blanketter och checklistor över vilka handlingar som du behöver skicka med din ansökan eller anmälan. Blanketter och checklistor


Hur lång tid tar det?

Miljö och byggnadsnämnden ska besluta om bygglov senast 10 veckor efter din ansökan. Om miljö- och byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Tiden räknas från det att din ansökan anses vara komplett, alltså när miljö- och byggnadsnämnden fått in de handlingar nämnden behöver för att handlägga din ansökan.

Hur mycket kostar det?

Hur mycket det kostar för handläggning av ditt ärende beror på när du skickade in din anmälan/ansökan. 

Avgifter för ärenden inkomna före den 2 maj 2011 (pdf, nytt fönster)

Avgifter för ärenden (pdf, nytt fönster)


Parkeringsnorm för centrala Kungälv

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ordna parkering för sin fastighet. Kommunen har inga skyldigheter att ordna parkering men ansvarar för att ange vilken efterfrågan på parkering som fastighetsägarna ska tillgodose.

För centrala Kungälv finns en parkeringsnorm som avser nybyggnad av bostäder, kontor och handelslokaler samt ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad.

Parkeringsnorm för centrala Kungälv (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: