Ekonomiskt stöd

Här hittar du information som handlar om hur man kan få ekonomisk hjälp på olika sätt. Det kan handla om stöd till föreningar eller till privatpersoner.

Budget- och skuldrådgivning

Dödsboanmälan och begravningskostnader

Ekonomiskt bistånd

Fonder och donationer

för sociala ändamål