Kvalitetsmätning i skolan - LUPP

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) och är en enkätundersökning riktad till barn och unga i skolan.

Undersökningen genomförs regelbundet för att kommuner, stadsdelar och regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.  Med hjälp av enkätsvaren från LUPP kan vi visa ungas livsvillkor och levnadsvanor.

I den regionala rapporten undersöks i vilken grad de ungas fritid och skolsituation präglas av meningsfullhet, delaktighet och trygghet samt vad som formar hälsa och framtidstro. De lokala resultaten används för olika former av dialog med både ungdomar och olika berörda verksamheter.

 

Läs resultatet från den senaste undersökningen

Hösten 2013 genomförde sex av Göteborgsregionens kommuner:

  • Ale
  • Härryda
  • Mölndal
  • Kungsbacka
  • Kungälv
  • Tjörn

undersökningen bland sina högstadie- och gymnasieelever. FoU i Väst/GR har tagit fram resultatrapporter för varje kommun. Via länkarna nedan kan du läsa sammanställning av enkätens resultat. 

Kort sammanställning av resultaten i Kungälv. (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kungälvs rapport (hela rapporten) (pdf, 1,7 MB, öppnas i nytt fönster) 

Ung i Göteborgs regionen - Fördjupande analyser av mönster och skillnader i regionen (pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

För mer information om kontakta:
Johan Sjöholm
Telefon: 0303-23 90 87
johan.sjoholm@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: