Fristående förskolor

I Kungälvs kommun finns förskolor och skolbarnsomsorg i privat regi med ekonomiskt stöd av kommunen. Verksamheterna drivs i olika former exempelvis som aktiebolag, föreningar och kooperativ. Kommunen har ett tillsynsansvar för de enskilda förskolorna.

De enskilda förskolorna

  • har var och en sin egen kö
  • har hand om sina avgifter, följer kommunens maxtaxa och öppettider
  • skall uppfylla kraven i skollagen och läroplanen för förskolan (Lpfö98) skall vara vägledande.

För mer information eller köanmälan kontaktar du respektive förskola.

Information och ansökningsblanketter för ansökan om rätt till bidrag för att starta enskild verksamhet finns under rubriken "Blanketter" till höger på denna sida.

Strandskolan, Montessoriföreningen i Kungälv

Verksamheten består av förskola, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskola skolår 1-9.

Strandskolan (extern länk)

  Sidan uppdaterades: