Fristående förskolor

I Kungälvs kommun finns förskolor, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem i privat regi med ekonomiskt stöd av kommunen. Verksamheterna drivs i olika former exempelvis som aktiebolag, föreningar och kooperativ. Kommunen har ett tillsynsansvar för de fristående verksamheterna.

 

Information och ansökningsblanketter för ansökan om rätt till bidrag för att starta enskild verksamhet finns under rubriken "Blanketter" till höger på denna sida.

Strandskolan, Montessoriföreningen i Kungälv

Verksamheten består av förskola, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskola skolår 1-9.

Strandskolan (extern länk)

  Sidan uppdaterades: